Waarom zijn er vier Evangeliën?

In het christendom draait alles om de gebeurtenissen die in de Evangeliën van Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes beschreven worden: de geboorte van God de Zoon als een gewone baby, Zijn onderwijs en wonderen van genezing, Zijn verzoenend sterven en Zijn glorieuze opstanding. Het is van cruciaal belang dat er een betrouwbaar verslag is van […]

Verschilt de boodschap van redding in de Evangeliën met die van de brieven van Paulus?

Dit is echt een belangrijke vraag om te stellen. Deze kwestie van het verschillend zijn van Jezus’ en Paulus’ onderwijs, wordt vaak aan de orde gesteld door moslims, die Paulus’ onderwijs afwijzen, vooral wanneer hij over Jezus spreekt als de eeuwige Zoon van God (zie bijv. Filippenzen 2:6-11; Colossenzen 1:15-20). Zijn er in de Bijbel […]

Wat leert God ons in het boek Lukas?

Is the Bible true?

De schrijver van het Evangelie volgens Lukas en de Handelingen der Apostelen staat algemeen bekend als Lukas (hoewel de auteur dit niet zelf schrijft, de titel van het Evangelie maakt geen deel uit van zijn tekst, maar werd later toegevoegd). Al in de vroege kerk was bekend dat dit boek geschreven was door deze man, […]

Wat leert God ons in het boek Mattheüs?

gospel-of-matthew

Het boek van Mattheüs is een evangelie. Dit betekent dat het een verslag is van het leven en het onderwijs van Jezus. Mattheüs schreef waarschijnlijk voor een Joods publiek, omdat Hij vaak naar het Oude Testament verwijst. De Joden verwachten de komst van de Messias. Dat is de Gezalfde, naar Wie veel profetieën en beloftes […]