Wat is de Apocalyps?

What is the Apocalypse?

“Apocalyps” klinkt als een mysterieus en angstaanjagend woord. Zelfs in seculiere media lezen we over “apocalyptische gebeurtenissen”. Maar wat betekent dat? Openbaring over het eind van de tijd Allereerst, het woord “apocalyps” (“apokalpsis” in het Grieks) betekent “openbaring”. Hierover kunnen we op twee manieren nadenken; het eerste is het boek Openbaring – het laatste boek […]

Hoe zal de opstanding van ons lichaam zijn?

resurrection body

Aan het einde van de wereldgeschiedenis, wanneer Jezus terugkomt, zullen alle doden worden opgewekt. Sommigen zullen worden opgewekt tot het eeuwige leven en anderen tot eeuwig afgrijzen (Daniël 12:2). Hoe jouw opstandingslichaam zal zijn, hangt ervan af tot welke groep je behoort. En dat is de belangrijkste vraag van je leven! De lichamen van de […]

Wat betekent 666 in de Bijbel?

What does 666 mean in the Bible?

In Openbaring 13 lezen we over de draak (dat wil zeggen de duivel), die zijn macht geeft aan een beest (dat is de antichrist) dat uit de zee komt. Een tweede beest komt van de aarde en laat de bewoners van de aarde het eerste beest aanbidden. Aan het einde van het hoofdstuk lezen we […]

Wat betekent “De leeuw zal neerliggen met het lam”?

What does the “the lion will lay down with the lamb” mean?

Als je christelijk opgevoed bent, heb je deze uitspraak misschien ooit vanaf de preekstoel gehoord. Misschien heb je deze uitspraak ook wel gehoord in de tekst van een christelijk lied. Hoewel deze tekst vaak wordt geciteerd door christenen die het goed bedoelen, kun je deze tekst nergens vinden in de Bijbel. De tekst die het […]

Wat zegt de Bijbel over het einde van de wereld?

wereld

Veel mensen stellen deze vraag. Sommigen denken dat het einde van de wereld geleidelijk komt wanneer de zon over miljoenen jaren langzaam opgebrand is. Anderen denken dat het einde plotseling gaat komen, zoals bepaalde films suggereren. Misschien wel door een asteroïde of een nucleaire ramp, of door een invasie van buitenaardse wezens! Dit soort theorieën […]