Wie is de Heilige Geest?

De Heilige Geest wordt vaak genoemd in de Bijbel, het meest in het Nieuwe Testament. Hij wordt met verschillende namen aangesproken, zoals “Geest van God” (Genesis 1:2, 1 Samuel 10:10), “Geest van de Heere” (Jesaja 61:1), “Geest van de waarheid” (Johannes 14:16-17), “Geest van Jezus Christus” (Filippenzen 1:19), of “Heilige Geest” (Psalm 51:13, Mattheus 28:19). […]

Wie of wat is de “Logos”?

Logos

“In het begin was het Woord [Logos] en het Woord was bij God en het Woord was God” (Johannes 1:1) De apostel Johannes schreef het vierde evangelie in de Bijbel. Zijn doel was om te laten zien dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en dat we alleen door Hem eeuwig leven kunnen […]

Geloven christenen in drie goden?

three-gods-muslim

Ik hoorde dat Christenen in drie goden geloven. Is dat waar? De Bijbel vertelt duidelijk dat er maar één God is. In Deuteronomium 6:4 lezen we: “Hoor, Israël: de Heer onze God, de Heer is één.” Jezus bevestigt dit in het Nieuwe Testament, in Markus 12:28-29. Op de vraag welk gebod het belangrijkste is, antwoordt […]

Wie is God?

What is God like?

Gods Naam is YHWH, wat betekent “Ik ben Wie Ik ben” of “Ik zal zijn Wie Ik zal zijn” (Exodus 3:14). In andere woorden, God bepaalt Zelf Wie Hij is, Hij is onafhankelijk van alles en iedereen. God is onzichtbaar (Kolossenzen 1:15) en onbegrijpelijk (Romeinen 11:33). Dit betekent dat we alleen kunnen begrijpen wie God […]

Wat is de Drie-eenheid?

Wat is de drie-eenheid?

God openbaart zich in de Bijbel als Schepper en Onderhouder van het universum. De Bijbel zegt ons duidelijk dat er maar één God is: ”Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één!” (Deuteronomium 6:4). Tegelijkertijd komen we herhaaldelijk passages in de Bijbel tegen die aantonen dat die ene God bestaat uit meerdere personen. […]