Als we wedergeboren zijn, waarom moeten we dan toch nog sterven?

Een van de meest diepgaande verzen uit het Nieuwe Testament zegt: “Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere” (Romeinen 6:23). De dood is een gevolg van de zonde. En eeuwig leven is een geschenk van Jezus Christus aan allen die […]

Keurt God euthanasie goed?

Euthanasie betekent letterlijk ‘goede dood’. Tegenwoordig wordt er de actieve levensbeëindiging van een terminaal zieke patiënt door een arts mee bedoeld. De arts kan ook een dodelijk middel verstrekken dat de patiënt zelf inneemt. Dit heet ‘hulp bij zelfdoding’. Euthanasie of hulp bij zelfdoding is in de meeste landen verboden. Alleen in de Benelux, Spanje, […]

Waarom laat God mensen doden?

In de tien geboden zegt de Here God “Pleeg geen moord.” En even later gebiedt Hij de Israëlieten om alle inwoners van Jericho te doden. Hoe kan dat? Onwettig doden Het gebod is “U zult niet doodslaan” (Exodus 20:13). In de Nieuwe Bijbelvertaling wordt dit correct vertaald als: “Pleeg geen moord.” De Bijbel kent geen […]