Waarom waren er twaalf apostelen?

Este Isus fratele nostru mai special

Tijdens Jezus’ leven op aarde had Hij een groep van discipelen die Hem volgde — zoals veel religieuze en filosofische leiders in die tijd. Twaalf van deze discipelen hadden een speciale positie. Jezus benoemde hen als Zijn apostelen, een woord dat ‘gezondenen’ betekent. Markus 3:13-14 (met een parallel in Lukas 6:13-16) vertelt ons: “En Hij […]

Hoe kan ik mensen die veraf wonen tot discipelen maken?

How can I disciple people far away?

Heeft God je de verantwoordelijkheid gegeven om voor pas bekeerde christenen, die veraf wonen te zorgen? Zo ja, dan kun je veel leren van Paulus’ brief aan de Filippenzen! Paulus was bij de Filippenzen toen ze christen werden (Handelingen 16:11-34). Hij werd echter al snel gedwongen deze nieuwe discipelen achter te laten (Handelingen 16:35-40). Paulus […]