Wat is een Christen?

Een Christen is iemand die Jezus Christus heeft aanvaard als zijn Redder en Heere. Volgelingen van Jezus werden in Antiochië voor het eerst Christenen genoemd (Handelingen 11:26), en sindsdien wordt deze naam algemeen gebruikt. Christen zijn betekent niet dat je geboren bent in een “christelijk” land, cultuur of familie. Het gaat niet over het gehoorzamen […]

Wie was de apostel Petrus?

Pedro

Historische achtergrond Tijdens Jezus’ werk op aarde had Hij een groep discipelen die Hem overal volgden. Zij waren getuige van Zijn onderwijs en wonderen, ontvingen veel privé-onderwijs en werden tenslotte uitgezonden om het Evangelie aan alle volken te verkondigen. Eén van deze discipelen was Petrus. We lezen veel over hem in de evangeliën en in […]

Wat is een discipel?

disciple

In de Bijbel lezen we vaak over discipelen. En dat is niet slechts een historisch verschijnsel, ook nu nog kunnen wij een discipel van Jezus zijn. Maar wat betekent dat precies? Een definitie Een discipel is een leerling, iemand die luistert naar het onderwijs van een ander en die persoon nadoet. In de tijd van […]