Wat betekent “reeds, maar nog niet”?

already but not yet

De Bijbelse geschiedenis is opgedeeld in twee tijdperken, benoemd als ‘deze wereld’ en ‘de komende wereld’ of als ‘deze eeuw’ en ‘de komende eeuw’ (Efeze 1:21, Mattheüs 12:32). De Schrift bevestigt ook dat we nu al sommige zegeningen van de komende eeuw genieten. Al in deze wereld zijn sommige aspecten van de komende wereld begonnen […]