Wat wil God ons leren in Deuteronomium?

deuteronomio

Deuteronomium is een belangrijk Bijbelboek. Het vormt de afsluiting van de Thora (de eerste vijf boeken in de Bijbel) en het legt de basis onder de navolgende historische boeken van het Oude Testament. Daarnaast wordt Deuteronomium vaak aangehaald in het Nieuwe Testament. De structuur van Deuteronomium heeft overeenkomsten met vazalverdragen uit het tweede millennium voor […]