Ziet God mij wel?

reward

“Want God is niet onrechtvaardig dat Hij uw werk zou vergeten en de liefdevolle inspanning die u Zijn Naam bewezen hebt, doordat u de heiligen gediend hebt en nog dient.” (Hebreeën 6:10) Ben je betrokken bij een bediening voor je geloofsgenoten? Misschien ben je een voorganger die jarenlang in een kerk heeft gewerkt. Of je […]

Hoe moeten tienden en offers worden gebruikt?

geld

De Bijbel verwacht dat gelovigen offers (tienden) zullen brengen aan de kerk als geheel, wat de kerkgemeenschap betekent. Dat aanbod kan fysieke bezittingen zijn, maar in de moderne wereld gaat het vaak om geld. Handelingen Deze offers worden dan beheerd door de kerkleiders samen. Het vroegste voorbeeld dat we zien is in het boek Handelingen: […]

Hoe kan ik een leven van dankbaarheid leiden?

dankbaarheid

Dankbaarheid is geen vanzelfsprekende eigenschap van veel mensen. Wij richten ons vaak op meer en meer, in plaats van tevreden en dankbaar te zijn voor de situatie waarin wij leven. Kind van God Voor een christen is de eerste reden tot dankbaarheid het feit dat hij/zij een kind van God is (Johannes 1:12). God strekte […]