Hoe kan ik me aan God overgeven?

How should I surrender to God?

Voordat we het gaan hebben over hoe we ons aan God kunnen overgeven, zouden we eerst moeten vragen: is het überhaupt een goed idee om jezelf aan God over te geven? ‘Je overgeven’ betekent ‘verliezen’, of niet soms? Is dat ooit wel een goed idee? Goed punt. Lees maar verder, dan krijg je uitleg waarom […]

Kan ik christen worden als mijn ouders dat verbieden?

Christen worden tegen de wil van iemand die gezag over ons heeft, is een heel belangrijke kwestie waarover goed nagedacht moet worden. Het komt steeds vaker voor in een wereld waar God, de God van de christenen, door veel mensen wordt afgewezen. God is de Schepper van alle dingen. Hij heerst nog altijd over alle […]

Moeten christenen in militaire dienst?

Should a Christian join the military?

Door de eeuwen hebben christenen met deze kwestie geworsteld. Vandaag de dag zullen christenen deze vraag verschillend beantwoorden. Wat wel aangeeft dat het hier niet een eenvoudige kwestie betreft. Is het goed om in militaire dienst te gaan? In vroeger tijden konden christenen er vaak niet vrijwillig voor kiezen wel of niet in dienst te […]

Waarom ervaar ik Jezus niet?

How should I surrender to God?

Dit is een persoonlijke vraag, en hoewel ik de bijzondere omstandigheden of verwachtingen van de persoon die deze vraag heeft gesteld niet ken, denk ik dat veel mensen hiermee worstelen. Wat is je verwachting? Ten eerste, iedereen die met deze kwestie worstelt: probeer een paar vragen voor jezelf te beantwoorden. Wat bedoel je precies als […]

Hoe kunnen we geestelijk groeien?

How to grow spiritually?

Dit is een heel belangrijke vraag die elke nieuwe christen zich zou moeten stellen. Christen worden is het begin van een nieuw leven, een nieuwe vriendschap en relatie met God, de Schepper van hemel en aarde. Het is belangrijk te weten hoe we kunnen groeien in onze vriendschap met God en een leven kunnen leiden […]

Liefhebben in een tijd van Corona

corona-blog

‘Groet elkander met een heilige kus’, schreef Paulus aan de gemeente van Korinthe. Het werd gezien als een teken van broederliefde. Je komt dichtbij en raakt elkaar aan. Een teken dat je elkaar accepteert en bij elkaar hoort. Cultuurgebonden Dit gebod is door generaties christenen in Nederland stilzwijgend naast ons neergelegd. Het past niet in […]