Wat betekent ‘Duizend jaar als een dag’ in 2 Petrus 3:8?

Wat betekent 2 Petrus 3:8? “Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar al één dag.” De context van dit vers is als volgt. Er zullen mensen zijn die zeggen ‘Jezus heeft beloofd terug te komen, maar Hij is nergens te bekennen’. […]

Is eeuwige straf oneerlijk?

Is eternal punishment in hell fair?

Eeuwige straf in de hel is ogenschijnlijk niet eerlijk. Ter verduidelijking: Er is een belangrijk verschil tussen de begrippen eerlijk en rechtvaardig. Een traditionele betekenis van ‘eerlijk’ is: ‘mensen gelijk behandelen’. En de traditionele betekenis van “rechtvaardig’ is: ‘mensen behandelen naar wat ze verdienen’. Mensen behandelen naar wat ze verdienen Een belangrijk punt dat de […]

Waarom haatte God Ezau?

In Romeinen 9:13 schrijft Paulus, die Maleachi 1:3 aanhaalt: “Zoals er geschreven staat: ‘Jakob heb ik liefgehad, maar Ezau heb ik gehaat”. Waarom haatte God Ezau dan? Het korte antwoord is dat het ons niet wordt verteld, en daarom weten we het ook niet. Echter, Paulus’ punt in Romeinen 9:6-29 is dat God selecteert, of […]

Wat leert de Bijbel ons over ‘bedelingen’?

In de Bijbel zijn er verschillende stadia in de manier waarop God zich aan de mens openbaart. Het was Adam verboden om te eten van de boom in de hof van Eden, en nadat hij dat toch had gedaan, kreeg hij de belofte van de Heiland. God riep Abraham en beloofde dat alle volken gezegend […]