Wat is de Bijbel?

What is the Bible?

Als je een christen over zijn geloof hoort praten, zul je hem waarschijnlijk om de andere zin naar de Bijbel horen verwijzen. Dit boek is van vitaal belang voor het christelijk geloof. Als je dus geïnteresseerd bent in God dan zul je moeten begrijpen wat de Bijbel is en waarom deze zo belangrijk is. Dit […]

Wat is de exodus?

Het woord exodus betekent letterlijk: “uittocht”. In de Bijbel wordt dit woord gebruikt voor het vertrek van het volk Israël uit Egypte. Deze gebeurtenis wordt gedetailleerd beschreven in het tweede Bijbelboek, met de naam… Exodus. Maar er wordt ook regelmatig naar verwezen in latere Bijbelboeken. Niet alleen was deze gebeurtenis van cruciaal belang voor het […]

Welke delen van de Bijbel zijn van toepassing op hedendaagse lezers?

De Bijbel is een geweldig boek. God spreekt tot jou door de Bijbel. Maar als je de Bijbel leest, is het duidelijk dat God niet in elk boek en hoofdstuk op dezelfde manier spreekt. Er staan een heleboel verhalen in de Bijbel, zowel over mooie als over afschuwelijke dingen. Ze bevat profetieën. Ze bevat wetten. […]

Staan er fouten in de Bijbel?

re there any errors in the Bible?

De Bijbel is het woord van God. God is getrouw en betrouwbaar. Alles wat Hij zegt is waar. Om die reden zijn er geen fouten te vinden in de Bijbel. Jezus zegt dat we de Bijbel kunnen vertrouwen Het belangrijkste in het christelijke geloof is het kennen van de Heere Jezus. Hoe kunnen we Hem […]

Wie is de hoofdpersoon in de Bijbel?

De Bijbel is het geschreven woord van God, samengesteld uit zesenzestig boeken; het Woord heeft echter slechts één hoofdpersonage en één middelpunt, als fundament van zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Zijn naam? Jezus Christus. Heel de Schrift getuigt van Christus Toen Jezus Christus een verlamde man had genezen op een Sabbatdag (de wekelijkse […]

Wie zijn de 24 oudsten in Openbaring 4?

all-saints

In Openbaring 4 wordt een deur in de hemel geopend, zodat Johannes in de hemel kan kijken. Hij ziet een troon en God zit op de troon. “En rondom de troon stonden vierentwintig tronen. En op de tronen zag ik de vierentwintig ouderlingen (oudsten) zitten, bekleed met witte kleren, en met gouden kronen op hun […]