Wat leert God ons in het boek Klaagliederen?

What does God teach us in Lamentation?

De profeet Jeremia schreef het boek Klaagliederen honderden jaren geleden, maar het lijden dat in het boek beschreven wordt (vooral in de hoofdstukken 1, 2 en 4) toont ook goed het lijden van hedendaagse volken in oorlogssituaties. De omstandigheden kunnen anders zijn, maar de consequenties van conflicten zijn altijd hetzelfde. Om te begrijpen wat we […]

Wat is de grote lijn in de Bijbel ?

Grote delen van de Bijbel bestaan uit geschiedschrijving of uit profetische boodschappen die geschreven werden in de loop van Israëls geschiedenis. Dus, als we de Bijbel willen begrijpen, dan moeten we de grote lijn erin kennen. Het Oude Testament Schepping en zondeval De Bijbel begint met het verhaal van de schepping. Beschreven wordt hoe God […]

Wat heeft de Bijbel mij te zeggen (2)

Wanneer we overdenken hoe belangrijk de Bijbel is als onze “Gids naar Gods wil”, denken we onherroepelijk aan die Bijbelverzen die we niet begrijpen; die we lastig toe te passen vinden, of die we misschien helemaal niet wíllen toepassen. Sommige christenen doen alles precies volgens de Bijbel. Sommige christenen willen niet eens een Bijbel in […]

Wat heeft de Bijbel mij te zeggen?

Het vierde hoofdstuk van het Evangelie van Lukas verschaft ons twee indrukwekkende voorbeelden van de wijze waarop christenen de Bijbel – Gods Woord – kunnen gebruiken, en waarom we dat ook zouden moeten doen! Ten eerste gebruikt Jezus Christus de woorden van Zijn Vader om af te rekenen met de pogingen van de duivel om […]

Het verbond

De belangrijkste verdeling in de Bijbel is die tussen het Oude en Nieuw Testament. In de Bijbel wordt testament meestal in de betekenis van ‘verbond’ gebruikt. We kunnen dus ook spreken van een verdeling tussen het Oude en Nieuwe Verbond. Wat is een verbond? En waarom is het zo belangrijk? Dat zullen we in dit […]

Wat zegt de Bijbel over schaamte? Waarvoor moeten we ons schamen, en waarvoor juist niet?

Schaamte is een gevoel dat we allemaal kennen. Soms schamen we ons omdat we iets doms gedaan hebben, of omdat we ons minderwaardig voelen qua intelligentie, sociale positie, rijkdom of bepaalde vaardigheden. Misschien zijn we ontevreden over ons uiterlijk en blijven we het liefst onopgemerkt door anderen. In sommige situaties hebben we een goede reden […]