Kan een mannelijke jeugdleider persoonlijk bidden met een meisje?

Dit is een hele goede, belangrijke vraag in een tijd waarin veel verhalen naar buiten komen over seksueel misbruik van vooral jongeren en vrouwen in de kerk door kerkleiders. Onder de hashtag #churchtoo zijn er helaas veel pijnlijke voorbeelden. Luister naar je intuïtie Daarom wil ik beginnen met iets belangrijks te zeggen. Als je je […]

Waarom vasten christenen?

asparagus-steak-veal-steak-veal-

Voor degenen die het nog nooit hebben gedaan, lijkt vasten misschien een bizarre praktijk. Waarom zou je uit vrije wil niet eten, terwijl je honger hebt? In de moderne wereld is genotzucht en onmiddellijke bevrediging normaal. Waarom stel je iets uit tot later, terwijl je het nu kunt krijgen? Waarom zou je vasten? Voorbeelden uit […]

Wat betekent het dat Jezus de volmaakte priester was?

Was Jesus the perfect priest?

“Hij heeft het niet nodig, zoals de hogepriesters, elke dag eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers te brengen en pas daarna voor die van het volk. Want dat heeft Hij eens en voor altijd gedaan, toen Hij Zichzelf offerde.” (Hebreeën 7 vers 27) Priesters van het oude verbond De schrijver van Hebreeën schildert twee beelden […]

Aanbidden moslims en christenen dezelfde God?

Aanbidden moslims en christenen dezelfde God?

Er zijn overeenkomsten in hoe moslims en christenen God zien. Beiden geloven in één God, die het universum heeft geschapen. Er zijn overeenkomsten tussen het boek van de moslims, de Koran, en de Bijbel. In beide boeken zijn mensen als Abraham, Mozes en David te vinden. God is soeverein, alomtegenwoordig en almachtig volgens zowel moslims […]

Hoe kun je vrede in je hart bewaren?

vrede

“Als je gelooft in de Heere Jezus, dan komt er vrede in je hart!” is de tekst van een mooi kinderliedje. Maar hoe merk je dat? En wat als je boos op iemand bent? Vrede in de strijd In Johannes 14:27 belooft Jezus vrede aan Zijn discipelen. Een wonderlijke vrede omdat het geen vrede is […]

Hoe ontvangen zondaars Gods vergevende gave van eeuwige redding?

redding

Hoe worden zondaars gered? De Bijbel laat ons zien dat wij zonder God niet kunnen bestaan. Vanaf de zondeval in het paradijs heeft God echter redding beloofd. Maar hoe kunnen wij gered worden? Redding De Bijbel zegt: “Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan Hem […]