Hoe moet ik omgaan met mijn bezit?

How to handle my possessions?

De werkelijke drijfveer om anderen iets te geven, moet voortkomen uit een goede relatie met de Heer Jezus en onze volledige overgave aan Hem. Dat is de basis die leidt tot zuivere dienst als dienstknecht, zoals Gods Woord ons toont. In 2 Korinthe 9:1 spreekt de Bijbel over dienstbetoon aan de heiligen (gelovige broeders en […]