Kan de wereld een betere plek worden volgens de Bijbel?

Do you think the world can become a better place according to the Bible?

De wereld zoals we hem vandaag kennen is ver verwijderd van de ideale wereld die God schiep. Romeinen 1:18-32 geeft ons een goed beeld van wat er gebeurde in de wereld sinds God haar schiep. De reden voor deze problemen is dat zonde zijn intrede deed in Gods perfecte wereld. De wereld is gebonden Verderop in het […]