Wat kunnen we leren van het leven van David?

David

David wordt vaak genoemd in de Bijbel, vooral in het Oude Testament maar ook in het Nieuwe Testament. Zijn leven wordt beschreven in de boeken 1 en 2 Samuël, en David zelf schreef veel liederen die opgenomen zijn in het boek Psalmen. We hebben dus veel informatie over David. Wat kunnen we daaruit leren, van […]

Wat is het doel van de erfenis van Gods kinderen?

wat-is-het-doel-van-de-erfenis-van-gods-kinderen

Er zijn twee historische feiten in het Oude Testament te noemen, waarin God Zijn volk Israël vroeg om een verblijfplaats voor Hem te maken. God wilde wonen temidden van Zijn mensen. Daarom gaf Hij Mozes een heel gedetailleerd plan voor de Tabernakel (Exodus 35 e.v. hoofdstukken). Hij betrok Zijn volk bij de bouw. Vanuit de […]

Mochten Adam en Eva kinderen hebben voor de zondeval?

Ja, dat mochten ze. God schiep man en vrouw naar Zijn eigen beeld. God gaf hen het gebod om kinderen te krijgen. “En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht […]