Wat betekent berouw of bekering? Waarom zou ik berouw moeten hebben?

What does repentance mean? Why should I repent?

Berouw betekent “(erge) spijt over een verkeerde daad; wroeging”. Landen hebben wetten en als mensen die overtreden, worden ze schuldig bevonden en gestraft. Hopelijk zijn ze zich ervan bewust dat ze iets fouts gedaan hebben en vervallen ze niet in herhaling. Wat het Christendom betreft is dat waar God naar op zoek is. De meeste […]

Waar spreekt de Bijbel over bekering?

Het woord ‘bekering’ komt één keer in de Bijbel voor (hoewel dit afhankelijk is van het soort vertaling). Het verwante woord ‘bekeerling(en)’ komt vier keer voor. Hoewel deze woorden niet vaak voorkomen, is dit wel het geval met het begrip ‘bekering’. Het woord ‘bekering’ komt voor in Handelingen 15:3: “Nadat zij dan door de gemeente uitgeleide gedaan […]

Kunnen kleine kinderen vervuld zijn met de Heilige Geest?

Geest

Veel ouders vragen zich af of hun kleine kinderen God al kennen. Of anders gezegd: “Gods Geest in zich hebben.” De twee uitdrukkingen betekenen hetzelfde, omdat alle gelovigen de Heilige Geest in zich hebben (Efeziërs 1:13). Maar het begrip wat kinderen hebben van de wereld om hen heen, inclusief spirituele zaken, is zeer beperkt. Kan […]

Hoe ontvangen zondaars Gods vergevende gave van eeuwige redding?

redding

Hoe worden zondaars gered? De Bijbel laat ons zien dat wij zonder God niet kunnen bestaan. Vanaf de zondeval in het paradijs heeft God echter redding beloofd. Maar hoe kunnen wij gered worden? Redding De Bijbel zegt: “Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan Hem […]