Hebben de sterren invloed op ons leven?

Mensen zijn gefascineerd door sterren en planeten, zowel vandaag de dag als in de oudheid. Velen geloven dat de stand van de sterren en de planeten op het moment dat iemand geboren wordt, iets voorspelt over zijn levensloop of zijn persoonlijkheid. Sommigen beweren dat de constellaties van de sterren grote gebeurtenissen op aarde voorspellen of […]