Hoe kunnen we ons teweer stellen tegen jaloersheid en angst?

Jaloersheid en angst zijn meer met elkaar verbonden dan veel mensen beseffen. Jaloersheid gaat samen met verdriet, wrok, bitterheid, en soms zelfs woede ten opzichte van anderen omdat die iets hebben dat jij niet hebt maar wel graag zou hebben. Angst betekent in dit geval dat je bang bent dat, als je dat specifieke ding […]

Moeten Christenen vrezen voor satan?

Should Christians fear Satan?

Het korte antwoord: nee. Maar het is belangrijk dat we begrijpen waarom! Het is niet genoeg om gewoon tegen iemand te zeggen “Oh, je hoeft niet bang voor de duivel te zijn.” We moeten weten wat Gods Woord eigenlijk zegt. Satan is een verslagen vijand Toen Jezus stierf aan het kruis en weer opstond, versloeg […]

Wat zegt de Bijbel over slapen en angst?

Ben je ooit te angstig geweest om te slapen? Te gespannen? Te bezorgd? Gedachten aan de afgelopen dag of de komende dag (of beide!) dwarrelen rond in je hoofd en je kunt niet tot rust komen en in slaap vallen? Je bent niet alleen! Veel mensen ervaren dit probleem en het is niets nieuws in […]

22 redenen om niet bang te zijn voor het coronavirus

In deze tijd van angst voor het coronavirus wil ik je een aantal redenen geven om niet bang te zijn. Ik wil niet zeggen dat het coronavirus niet gevaarlijk is. Op het moment van schrijven zijn er meer dan 4.000 mensen aan corona overleden in Nederland. Wereldwijd is dat al meer dan 180.000 en het […]