Welke huizen worden bedoeld in Amos 3:15?

In Amos 3:15 lezen we: “Ik zal het winterverblijf treffen samen met het zomerverblijf, zodat de ivoren huizen verloren gaan en vele huizen weggevaagd worden, spreekt de HEERE” Dit is een profetie tegen de Israëlieten in de tijd van Amos, die een profeet was in de tijd dat Israël in twee koninkrijken werd gesplitst, één […]

Wat leert de Bijbel ons in het boek Amos?

What does the Bible teach us in the book of Amos

Achtergrond Het boek Amos is genoemd naar de profeet wiens profetieën in het boek vezameld zijn. Hij was een veehouder, maar had de speciale opdracht om Gods boodschap te brengen aan het volk Israël. Preciezer gezegd, aan het noordelijke koninkrijk Israël, want zo’n 150 jaar voor Amos’ tijd was het volk Israël in twee koninkrijken […]