Wat betekent het dat God almachtig is?

What does it mean that God is omnipotent?

God is almachtig, of om een moeilijker woord te gebruiken, alvermogend. In de Engelse taal wordt wel het woord ‘omnipotent’ gebruikt. Dat komt uit het Latijn en is een samentrekking van de woorden omni (al) en potens (vermogend). Maar wat bedoelen we eigenlijk als we zeggen dat God almachtig is? Wat zegt de Bijbel over […]