Verwachtte Abraham dat Izak het offer zou overleven?

Toen Abraham Izak meenam om geofferd te worden, verwachtte hij toen dat Izak het zou overleven? Abraham verwachtte dat Izak het zou overleven, omdat hij op de beloften van God vertrouwde. Gods beloften In Genesis 22 lezen we een indrukwekkend verhaal. De Heere vraagt Abraham om Izak mee te nemen naar de berg Moria en […]

Wie was Abraham?

Abraham

Abraham komt vaak voor in de Bijbel. Het boek Genesis vertelt uitvoerig over zijn levensverhaal. Er is zoveel informatie over Abraham dat ik onmogelijk alles kan noemen in dit artikel. Ik zal er een paar belangrijke punten uitlichten. Je kunt het hele verhaal over Abraham lezen in het Bijbelboek Genesis, hoofdstukken 12-25. Verderop in de […]

Waarom gaf God zoveel details over de stammen van Israël?

black-holy-bible-on-pulpit

Abraham was door God gekozen om de vader van een nieuwe natie te worden. God sloot een verbond met Abraham en beloofde dat Hij hem zou zegenen. Hij zou de vader van volken zijn en door hem zou de hele wereld gezegend worden (Genesis 12:1-3). Zijn zoon Izak had twee zonen: Ezau en Jakob. God […]