Stemt het Mormonisme overeen met de Bijbel?

Is Mormonism true to the Bible?

Mormonisme is een kleine maar behoorlijk snelgroeiende religie met 16 miljoen volgers wereldwijd. Mormonisme ontstond in de jaren rond 1830 in de VS en claimt het vroege Christendom te herstellen. De leer van het christendom is gebaseerd op de Bijbel. Is Mormonisme ook bijbelgetrouw?

Mormonisme wíl niet Bijbelgetrouw zijn

Het Mormonisme heeft vier heilige boeken: het Boek van Mormon, Doctrine en Verbonden, de Parel van Grote Waarde, en de Bijbel. Van deze vier is er eentje die niet als onfeilbaar wordt beschouwd en dat is de Bijbel. Mormonisme leert dat we alleen kunnen vertrouwen op de Bijbel voorzover deze correct is vertaald. Mormonen geloven ook dat de Bijbel niet getrouw is overgeleverd. Daarom bevat de Parel van Grote Waarde leerstellingen die volgens Mormonen zijn verloren geraakt in de Bijbel. Dus bijbelgetrouwheid is niet zo belangrijk voor Mormonisme. Ze hebben drie andere heilige boeken die ze meer vertrouwen dan de Bijbel.

Mormonisme heeft leerstellingen die de Bijbel tegenspreken

Mormons mening over de Bijbel verklaart waarom ze veel leerstellingen hebben die de Bijbel tegenspreken. Hier zijn een paar voorbeelden:

  • Mormonisme leert dat er vele goden zijn. De god van de Bijbel heeft volgens hen een vader die een hogere god is en wijzelf kunnen ook goden worden. Dit is onjuist. De Bijbel zegt: “Zo zegt de Heerde, de Koning van Israël, zijn Verlosser, de HEERE van de legermachten: Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste en buiten Mij is er geen God” (Jesaja 44:6).
  • Mormonisme leert dat God de Vader een lichaam heeft van vlees en bloed. Dit is onjuist. De Bijbel zegt: “God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid” (Johannes 4:24).
  • Mormonisme leert dat iedereen vroeger een geest in de hemel was en toen geboren werd op aarde om een lichaam te krijgen. Dit is onjuist. De Bijbel leert het precies omgekeerd. God schiep het lichaam eerst en gaf het toen een ziel: “Toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen” (Genesis 2:7). De enige persoon in de Bijbel die in de hemel bestond voordat Hij geboren werd op aarde is Jezus. Daarom zei Hij “U bent van beneden, Ik ben van boven; u bent van deze wereld, Ik ben niet van deze wereld” (Johannes 8:23).
  • Mormonisme leert dat wij de hoogste status in de hemel kunnen bereiken door de leer van Mormon te gehoorzamen. Dit is onjuist. De Bijbel leert dat we redding verkrijgen uit genade door geloof, niet vanwege iets dat wij hebben gedaan: “Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen.” (Efeze 2:8-9).
  • Mormonisme leert dat het huwelijk voor eeuwig is. Dit is onjuist. De Bijbel leert dat er geen huwelijksband is op de nieuwe aarde: “U dwaalt omdat u de Schriften niet kent en ook niet de kracht van God. Want in de opstanding nemen ze niet ten huwelijk en worden ze niet ten huwelijk gegeven, maar ze zijn als engelen van God in de hemel.” (Mattheüs 22:29-30).
  • Mormonisme leert dat zij de ene ware kerk op aarde zijn tegenwoordig en dat er ruim 1500 jaar lang geen ware kerk was. Dit is onjuist. Jezus beloofde: “En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen” (Mattheüs 16:18).

Mormonisme is geen Christendom

De leringen van de Mormonen zijn tegengesteld aan de Bijbel. Mormonisme begon bij één man, Joseph Smith, die anderen wijsmaakte dat hij nieuwe openbaringen van God ontvangen had. Dit gebruikte hij om vele vrouwen te “trouwen”. Mormonisme is oplichterij die uitgroeide tot een religie. Het claimt dat het “het evangelie hersteld” heeft, maar het bevat helemaal geen evangelie. 1 Korinthe 15:3-4 leert ons dat het Evangelie juist is: “dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften.Geloof in dit Evangelie leidt tot redding. Geloof in Mormonisme leidt tot eeuwig ongeluk. Doe dat niet.

Deel artikel