Staan er fouten in de Bijbel?

re there any errors in the Bible?

De Bijbel is het woord van God. God is getrouw en betrouwbaar. Alles wat Hij zegt is waar. Om die reden zijn er geen fouten te vinden in de Bijbel.

Jezus zegt dat we de Bijbel kunnen vertrouwen

Het belangrijkste in het christelijke geloof is het kennen van de Heere Jezus. Hoe kunnen we Hem leren kennen? Dat kan voornamelijk via de Bijbel. Maar om Hem te leren kennen, moeten we er dus zeker van zijn dat we de Bijbel kunnen vertrouwen. Jezus zegt dat dat kan! In het begin van de Bijbel lezen we: “Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn” (Genesis 2:24). Dit is een opmerking van de schrijver van het boek Genesis. Maar Jezus zegt dat God deze woorden heeft gezegd (Mattheüs 19:4-5). Daarom kunnen we zeggen dat, volgens Jezus, de woorden van de Bijbel Gods woorden zijn. De Bijbel is het product van één opdrachtgever: God. De Bijbel vertelt ons: vertrouw Jezus. En Jezus vertelt ons: vertrouw de Bijbel. Ze bevestigen elkaars geloofwaardigheid.

Jezus liet het zien

Jezus heeft ons niet alleen geleerd dat de Bijbel Gods woord is, Hij heeft het ook laten zien. Hij is de Zoon van God met de hoogste autoriteit. Toen satan kwam om Jezus te verleiden, vertelde Jezus hem dat Hij het Woord van God zou gehoorzamen. Hij zei: “Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt” (Mattheus 4:4). Jezus onderging ook bereidwillig Zijn dood omdat Hij wist dat het was beschreven in de Bijbel dat Hij op deze manier zou sterven (zie bijv. Mattheus 26:24; 26:53-56). God de Zoon aanvaardde de Bijbel als gezaghebbend omdat Hij de Bijbel accepteerde als het Woord van God. Als Jezus dat deed, kunnen wij dat ook.

Gods Woord voor jou en mij

Jezus bevestigt dat God in de Bijbel spreekt. Maar Hij gaat daarin nog verder. Hij leert ons dat God tót ons spreekt in de Bijbel. In het Oude Testament vertelt God aan Mozes: “Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob” (Genesis 3:6). Maar Jezus vertelt ook de Sadduceeën dat Gods woorden “voor hen” zijn (Mattheus 22:31). De Bijbel is dus niet alleen Gods woord voor de mensen die er in het verleden naar luisterden, maar is ook voor jou en mij nu. Dat is ook waarom het zo’n voorrecht is dat wij de Bijbel hebben en die mogen lezen. Het geeft zoveel zegen om de Bijbel te gehoorzamen, want als we de Bijbel accepteren als het Woord van God, dan zal het in ons werken en ons veranderen (1 Thessalonicenzen 2:13).

En hoe zit dat met het Nieuwe Testament?

Misschien zeg je wel: Jezus had het over het oude testament, maar hoe kunnen we weten dat het Nieuwe Testament ook Gods woord is? Wanneer je het Nieuwe Testament leest met een hart dat focust op God, dan zal de Heilige Geest je bevestigen dat het Gods woord is wat je leest. Het Nieuwe Testament zelf legt uit dat het spreken van God niet beperkt is tot het Oude Testament. Jezus vertelt Zijn discipelen dat na Zijn tijd op aarde de Heilige Geest nog meer waarheden zal onthullen aan hen. En Petrus noemde de brieven van Paulus schrift, wat wil zeggen: het Woord van God (2 Petrus 3:16).

Vertrouw op God

Maak je maar geen zorgen dat je de Bijbel niet kunt vertrouwen omdat die poëtisch is, generaliserend is, of omdat er verschillende opvattingen zijn over het citeren van mensen of andere zaken. As je het gezag van de Bijbel loslaat, maak je in feite je eigen religie. Vertrouw erop dat God tot je spreekt in de Bijbel. Zijn boodschap voor jou is dat er vergeving van je zonden is en dat er eeuwig leven is voor iedereen die zijn zonden belijdt en nalaat en gelooft in Jezus Christus als zijn Zaligmaker.

Deel artikel