Spreekt God met mij?

spreekt

God heeft ons verschillende manieren gegeven om met Hem te communiceren en Zijn stem te verstaan als Hij tot ons spreekt. Hij heeft ons Zijn Woord, de Bijbel gegeven waarin Hij Zijn wil aan ons bekend maakt.

Contact

Door de Bijbel te lezen, te bestuderen en erover na te denken kunnen we te weten komen wat God van ons vraagt, wat Zijn wil is (2 Timotheüs 3: 15 en 16). God heeft ons eveneens de mogelijkheid van gebed gegeven (Mattheüs 6: 9-13). Als we in gebed gaan kunnen we onze gedachten, wensen en zorgen bij God brengen (Filippenzen 4: 6). Vaak zal God onze gebeden beantwoorden, door het lezen van Zijn Woord. Als we tijd gebruiken om de Bijbel te lezen, zal de Heilige Geest ons de betekenis van de teksten duidelijk maken. God kan onze gebeden ook verhoren door middel van anderen, of door bepaalde gebeurtenissen die zich in ons leven voordoen.

Stilte

Lang niet altijd horen wij Gods antwoord op ons gebed. Soms lijkt het wel of God zwijgt. Mogelijk kiest God er dan voor om niet meteen je gebed te verhoren. God wil ons dan erop voorbereiden dat we op Hem moeten wachten (Psalmen 27: 14). Hij wil dat we volledig op Hem vertrouwen en ook op Zijn timing (Spreuken 3: 5 en 6). God is geen computer die meteen antwoord geeft zodra je een vraag hebt gesteld. Hij is een Persoon, die een persoonlijke relatie met elke gelovige wil hebben. Ook is Hij een soeverein God. Niemand kan hem dwingen tot een bepaald tijdschema (Jesaja 40: 13 en 14).

Luisteren

God kan ook wel eens tot je spreken terwijl je hem niet hoort. Als je leven bol staat van teveel activiteiten en je geen tijd neemt om naar God te luisteren, dan zal je Zijn stem niet horen. God spreekt met zachte stem (1 Koningen 19: 12 en 13); je hoort Zijn stem het best als je je oor sluit voor andere geluiden (Mattheüs 6: 6).

Zonde

God kan mogelijk ook zwijgen omdat je zonde in je leven hebt toegelaten. Onderzoek je leven en je hart. Zijn er zaken die niet in overeenstemming zijn met Gods wil (Psalmen 139: 23 en 24)? Heb je een relatie die je beter kunt mijden? Ga je niet goed om met je geld? Ben je bitter gestemd, hebzuchtig of afgunstig (1 Korinthe 6: 9 en 10; Efeze 5: 3-5)?

De Heilige Geest

Laat het heldere licht van de Heilige Geest in je hart schijnen (Efeziërs 5: 12-14). Belijd je zonden en laat je reinigen (1 Johannes 1: 9). Keer je af van alles wat in de weg staat om dicht bij God te leven (Hebreeën 12: 1).
De Bijbel zegt: “bedroef de Heilige Geest van God niet” (Efeziërs 4: 30). Je kunt de Heilige Geest verdriet doen, door te volharden in zondig gedrag, maar ook door gewoon niet de tijd te nemen om bij God te zijn.

God spreekt

Streef ernaar in je leven te wandelen met de Heilige Geest. Stem dagelijks af op zijn zachte stem. Doe dit door de tijd te nemen om te mediteren over het Woord, naar goede preken te luisteren of goede boeken te lezen. Leer om stil te zijn voor God en je zal zijn stem duidelijker en vaker kunnen horen (Psalm 46: 10).

Deel artikel