Schiep God echt licht vóór de zon?

Did God really create light before the sun?

Als je genoeg in de Bijbel leest, vind je uiteindelijk dingen die niet zo logisch lijken. Eigenlijk, als je begint te lezen in het begin, in het boek Genesis, vind je al iets onlogisch in het allereerste hoofdstuk!

Licht voor de zon

Direct nadat God de hemel en de aarde schiep (Genesis 1:1-2), zei God “‘Laat er licht zijn! En er was licht. En God zag het licht dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het
licht dag en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag.(
” (Genesis 1:3-5). Hoewel het fantastisch is dat God het licht schiep op de allereerste dag ooit, schiep Hij de zon, maan en sterren niet eerder dan drie dagen later (Genesis 1:14-19). Hoe is dat mogelijk? Hoe kan de aarde licht hebben als de zon nog niet geschapen is?!

Schepper van alles

Als we de evolutietheorie moeten geloven, zou het onmogelijk zijn dat de aarde licht heeft zonder de zon. Toch zijn er, omdat het in de Bijbel staat, drie dagen licht geweest zonder zon. Waar kwam dat licht dan vandaan? De Bijbel vertelt het ons niet. Maar als we moeten geloven dat God hemel en aarde vanuit het niets geschapen heeft en dat Hij eenvoudig licht tot aanschijn heeft geroepen, wat zou Hem dan hebben kunnen tegenhouden om een soort tijdelijke lichtbron te scheppen, totdat Hij de zon schiep als blijvende lichtbron voor onze planeet? Als God werkelijk boven het universum staat en Schepper van alles is, dan is Hij ook bij machte om licht te scheppen zonder zon. Feitelijk vertelt de Bijbel ons dat in de toekomst we opnieuw licht zullen hebben zonder de zon. Aan het eind van de wereldtijd “heeft de stad van God de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp.” (Openbaring 21:23). Jezus Christus, het Lam van God, zal ons licht zijn.

Wetenschappelijk onderzoek

Misschien zal ooit wetenschappelijk onderzoek natuurlijke, maar nog onbekende processen ontdekken, die
licht kunnen produceren op planetair niveau zonder onze eigen zon. Of misschien is het scheppingslicht voorafgaand aan de zon een bovennatuurlijk verschijnsel, dat uitstijgt boven de natuurwetten die God nu laat zien. We weten gewoon niet waar dit licht vandaan kwam voor de schepping van de zon, maar we weten wel dat God boven alles is en al het onmogelijke kan doen.

Deel artikel