Samen God loven

Ik zal de HEERE te allen tijde loven, Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn. […] Maak de HEERE met mij groot, laten wij tezamen Zijn Naam roemen.” (Psalm 34:2-4)

In veel Psalmen worden we opgeroepen om God te prijzen samen met de dichter, of zelfs met “de hele aarde”. Vaak gaan deze oproepen gepaard met getuigenissen van Gods reddende handelen, die aanleiding geven tot blijdschap en lofprijs. In Psalm 34:12 zegt David bijvoorbeeld: “Kom, kinderen, luister naar mij, ik zal jullie de vreze des HEEREN leren.” Psalm 107:2 nodigt ons uit om onze mond open te doen als we door de Heere verlost zijn. We kunnen onze ervaringen van Gods goedheid met anderen delen zodat ook zij Hem zullen verheerlijken.

Het is goed om het gezelschap te zoeken van mensen die ons aansporen om de Heere te prijzen. Want als we altijd maar alleen zijn, is het veel moeilijker om “de Heere te allen tijde te loven”. Hier op aarde kunnen we Gods naam samen verheerlijken in kerkdiensten of andere samenkomsten met medegelovigen. In de hemel of op de nieuwe aarde zullen we deel zijn van de “feestelijke vergadering” van tienduizenden engelen en gelovigen uit alle tijden en plaatsen (zie Hebreeën 12:22-23). Daar zal de lofzang nooit meer ophouden!
Zoals het lied “Genade zo oneindig groot” het verwoordt:

Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.

Kijk jij er naar uit om God zo te prijzen?

Deel artikel