Rijkdom die de dood overleeft

Maar God zei tegen hem: Dwaas! In deze nacht zal men uw ziel van u opeisen; en wat u gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God.” (Lukas 12:20-21)

Er komt een verzoek uit de menigte die om Jezus heen staat: “Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen.” Jezus weigert dit en zegt: “Kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht. Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit.” Vervolgens vertelt Hij een gelijkenis.

Een rijke man constateert dat zijn land veel heeft opgebracht en bouwt grotere schuren om de oogst in op te slaan. Een wijs besluit. Wat een prachtig imperium heeft hij. Nu kan het genieten beginnen! Maar nee hoor, die nacht wordt zijn ziel van hem opgeëist. Aan zijn aardse rijkdommen heeft hij niets meer. Hij blijkt in het verkeerde geïnvesteerd te hebben; God noemt hem zelfs een dwaas!

De vraag van de man uit de menigte komt als een boemerang bij hem terug. De erfenis die hij moet en zal hebben, heeft alleen waarde zolang hij zelf leeft. Jezus wijst hem op ander bezit: rijk zijn in God. Verpand je je ziel aan geld en goederen of vertrouw je die toe aan God? Wie het laatste doet, heeft een erfenis in de hemel. Het is een erfenis die onvergankelijk, onbevlekt en onverwelkbaar is! (1 Petrus 1:4) Je ziel is meer waard dan tijdelijke bezittingen, want je ziel is eeuwig.

Naar welke erfenis kijk jij uit? Wat betekent die erfenis voor jou?

Deel artikel