Paulus’ opdracht

Van Paulus, dienaar van God, apostel van Jezus Christus, gestuurd om het geloof van Gods uitverkorenen te versterken” (Titus 1:1, NBV21)

Paulus omschrijft zijn taak als apostel. Hij is (onder andere) gestuurd om mensen tot geloof te brengen en om hun geloof te versterken en te onderhouden. Want geloven is een levenslang proces dat hoogte- en dieptepunten kent. De Heere God weet dat het ons soms zwaar valt om het geloof vast te houden. Daarom geeft Hij mensen als Paulus en ook Petrus de opdracht om het geloof van Zijn kinderen te versterken.

Petrus wist uit eigen ervaring hoe zwak ons geloof soms kan zijn. Toen Jezus gearresteerd werd, was Petrus bang dat hij zelf ook gevangen genomen zou worden. Daarom ontkende hij tot drie keer toe stellig dat hij bij Jezus hoorde: “Ik ken Hem niet!”. Meteen daarna realiseerde Petrus zich echter wat hij gedaan had. Hij had zijn Meester in de steek gelaten en verloochend. En Jezus had hem nog wel van tevoren gewaarschuwd dat dit zou gebeuren! Toch was dit niet het einde van Petrus’ geloof. Hij had oprecht berouw van zijn fout en ontving vergeving. Na Jezus’ opstanding kreeg hij zelfs de zorg over medegelovigen. Dat had Jezus al vooraf gezegd: “Als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders” (Lukas 22:32).

Mensen als Paulus en Petrus kunnen ons bemoedigen en versterken, juist omdat ze zelf ook dieptepunten meegemaakt hebben. Heb jij ook zulke ervaringen, die je ter bemoediging met anderen kunt delen?

Deel artikel