Bijbelwoord.nl

Wat betekent het dat Jezus het Lam van God is?

“Kijk, het Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt!” Zo stelde Johannes de Doper Jezus voor aan alle aanwezigen (Johannes 1:29). Dit was niet iets wat...

Recente berichten

Why did God allow Adam and Eve to sin?

Was er vergeving voor Adam en Eva?

Het is zeer waarschijnlijk dat de Heer Adam en Eva hun zonden heeft vergeven. Hij beloofde hun dat de Heiland zou komen (Genesis 3:15). Hij voorzag hen van een bedekking van dierenhuiden (Genesis 3:21). Eva noemde de...

Waarom zijn er zoveel verschillende Bijbels?

We zijn vandaag de dag gezegend dat we zoveel geweldige hulpmiddelen tot onze beschikking hebben om het Gods Woord beter te leren kennen en begrijpen.  Met de komst van de drukpers, de vertaling van de Bijbel in de...