Bijbelwoord.nl

Zal er gebed in de hemel zijn?

We weten zeker dat er in de hemel gebeden wordt. Romeinen 8 : 34 laat ons zien dat Jezus in de hemel is en voor ons bidt. “Christus Jezus is Hij Die gestorven is...

Recente berichten

Waarom vasten christenen?

Voor degenen die het nog nooit hebben gedaan, lijkt vasten misschien een bizarre praktijk. Waarom zou je uit vrije wil niet eten, terwijl je honger hebt? In de moderne wereld is genotzucht en onmiddellijke bevrediging...

Wie was de apostel Petrus?

Wie was de apostel Petrus?

Historische achtergrond Tijdens Jezus’ werk op aarde had Hij een groep discipelen die Hem overal volgden. Zij waren getuige van Zijn onderwijs en wonderen, ontvingen veel privé-onderwijs en werden tenslotte...