Wat is de exodus?

Het woord exodus betekent letterlijk: “uittocht”. In de Bijbel wordt dit woord gebruikt voor het vertrek van het volk Israël uit Egypte. Deze gebeurtenis wordt...

Recente berichten

Wat is het koninkrijk van God?

In de Bijbel komen we herhaaldelijk de termen “Koninkrijk der hemelen” of “Koninkrijk van God” tegen. Ze betekenen hetzelfde en kunnen door elkaar gebruikt worden. God is Koning over heel de schepping De hele schepping...

Staan er fouten in de Bijbel?

De Bijbel is het woord van God. God is getrouw en betrouwbaar. Alles wat Hij zegt is waar. Om die reden zijn er geen fouten te vinden in de Bijbel. Jezus zegt dat we de Bijbel kunnen vertrouwen Het belangrijkste in het...

Do you have to keep asking for forgiveness?

Moeten we om vergeving blijven vragen?

Als je je vertrouwen hebt gesteld op Jezus Christus, zijn al je zonden uit het verleden, heden en de toekomst vergeven. Er is niets wat je kunt doen om de vergeving te verdienen. Jezus heeft de prijs betaald voor onze...