Bijbelwoord.nl

Hoe weet je met wie God wil dat je trouwt?

Door de geschiedenis heen, en het komt nog steeds voor vandaag de dag, kunnen sommige christenen helaas niet kiezen met wie ze gaan trouwen, of worden ze zelfs door...

Recente berichten

Keurt God abortus goed?

In veel landen wordt abortus gezien als een legitieme optie als een vrouw zwanger is, maar de baby niet wil. De voorstanders van abortus zijn van mening dat vrouwen een vrije keuze zouden moeten hebben om hun...

Afvalligen, voor altijd verloren?

Zijn afvalligen voor altijd verloren, zoals Hebreeën 6 lijkt te leren? Hebreeën 6 moet, net als elke andere passage in de Schrift, gelezen worden in samenhang met andere Schriftgedeelten om er zeker van te zijn dat we...