Is de Bijbel betrouwbaar in haar spreken over Jezus?

Ja, het beeld dat van Jezus geschetst wordt in de Heilige Schrift is betrouwbaar. De Bijbel is door de Heilige Geest geïnspireerd: “Heel de Schrift is door God...

Recente berichten

Waarom zijn er vier Evangeliën?

In het christendom draait alles om de gebeurtenissen die in de Evangeliën van Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes beschreven worden: de geboorte van God de Zoon als een gewone baby, Zijn onderwijs en wonderen van...

Vrucht dragen als alleenstaande

In Genesis 1:26–28 lezen we hoe God de mens schiep, hem zegende en de opdracht gaf: “Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en...

Hoe belangrijk is de Heilige Geest?

De eerste hoofdstukken van alle vier de Evangeliën noemen de Heilige Geest. De Heilige Geest ,Die de geboorte van Jezus Christus aankondigt; Die profeteert over de eerste van de vele dienaren van Jezus’ bediening –...