God leren kennen

Ben je op zoek naar het doel van je leven is? Wil je weten Wie God is? Wat de Bijbel is? Of waar het christelijk geloof over gaat? We willen je helpen met jouw zoektocht en jouw vragen beantwoorden.

"Ik vond het fijn hoe mijn mentor de Bijbel uitlegde, wanneer ik het niet begreep. Ze was erg behulpzaam en dat waardeer ik enorm."
Julita

Vind een antwoord

Generic filters
Search in title
Search in content
Exact matches only
Filter by Categories
Bijbel
Bijbel als boek
Bijbelgebruik
Eigenschappen van de Bijbel
Ontstaan van de Bijbel
Bijbelcitaten
Bijbelse feiten en gebeurtenissen
Bijbelse personen
Bijbelse woorden
Hebreeuwse woorden
Kernwoorden
Over verschillende bijbelteksten
Overzicht Bijbelboeken
Nieuwe Testament
Oude Testament
Christelijk leven
Dagelijks leven als Christen
Doop
Evangelisatie
Familie
Feesten
Gebed
Geestelijk leven
Huwelijk en sexualiteit
Kerk
Lijden en vervolging
Dagelijkse Genade
7 Kernpunten van het Evangelie
8 reacties op een ontmoeting met Jezus
Afscheid
Bezorgdheid
Bidden een voorrecht
Bijbels leiderschap Het voorbeeld van Jozua
Dagelijks aankloppen bij vrouwe Wijsheid
De boodschap van Mattheüs: 7 kernpunten
De hel een vreselijke realiteit
De mens zal niet van brood alleen leven
De profeet Elisa
De wapenrusting van God
Doel van Jezus op aarde
Dood en leven
Draait alles om liefde?!
Een nieuw begin
Een tijd om te spreken en een tijd om te zwijgen
Een weg van verdriet naar hoop
Feest
Galaten
Geloof
Geloofshelden of geloofsgetuigen
God die mij ziet
God stuurt een Helper
Goede voornemens
Hagar
Halloween
Hemel
Identiteit in Christus
Ik ben
Ik ben - Hoe Jezus Zichzelf openbaart
Jesaja’s profetie over de Heere Jezus
Jezus en het geschenk van Kerst
Jezus in de hemel
Jezus is groter dan alles en iedereen
Jezus’ lijden
Johannes - Eerste discipelen
Johannes 2-4
Jonathan en David
Kerst: God de Zoon kwam op aarde
Kleding
Leven in de verwachting van de dag van de Heer
Loflied
Moed
Namen van Jezus
Nehemia - Bidden en werken
Nehemia Bid en werk
Niet vergeten! Een aantal kernzaken die iedere christen moet onthouden
Onze hoogverheven God
Pasen (Lukas)
Psalmen
Rijk zijn in God
sterven en opstanding
Stronk van Isaï
Teleurgesteld in God
Titus
Troost uit de psalmen in verschillende levenssituaties
Trots. Het grootste kwaad
Verbonden blijven met Jezus
Veroordeling
Vol vertrouwen op God
Vrijheid vinden in Jezus
Waar vind ik hulp
Worden als een kind
Zing een loflied
Zinloosheid van het leven
Zoek het beste voor je stad
Geen categorie
Hagar Onrechtvaardig behandeld
Kernthema's van het Christelijk geloof
Apologetiek
Eindtijd
Geestelijke werkelijkheid
God
Drie-eenheid
Gods eigenschappen
Relatie met God
Heilige Geest
Jezus Christus
Jezus' dood, opstanding en heerlijkheid
Jezus' komst en leven op aarde
Wie is Jezus?
Theologie
Verlossing
Zonde

Probeer dit: Wat is de BijbelLiefde van GodHemelJezus Christus

Artikelen over het christelijk geloof

What is a dream?
Dagelijks leven als Christen
Biblword

Spreekt God door dromen?

Wat gebeurt er eigenlijk als we dromen? Hoe is God betrokken in het proces van dromen? Zoals we allemaal weten, zijn dromen een normale gebeurtenis

Read More »

Onderwerpen

Dagelijkse Genade

Ontvang elke dag een overdenking uit de Bijbel om te groeien in geloof.

Gratis online cursus

10+ gratis online cursussen met of zonder mentor.

Bijbelse leesplannen

Bijbelplannen helpen je om je elke dag met Gods Woord bezig te zijn.