Overwinning door geloof

“En het gebeurde, toen de priesters de zevende maal op de bazuinen bliezen, dat Jozua tegen het volk zei: Juich, want de HEERE heeft u de stad gegeven!” (Jozua 6:16)

De bevelhebber van Gods leger had Jozua gedetailleerde instructies gegeven. Het hele volk moest zeven dagen lang rondjes lopen om de stad Jericho, daarna moesten ze juichen en dan zouden de stadsmuren instorten. Wat een merkwaardige manier van oorlog voeren!
Jozua deed precies wat hem was opgedragen, en het volk volgde hem. Ze liepen rondom de stad, op de laatste dag zelfs zeven keer, en toen ze daarmee klaar waren begonnen ze op Jozua’s aanwijzing te juichen. Let wel, toen stonden de stadsmuren nog gewoon overeind. Er was niets te zien van een goddelijk leger. Geen teken van Zijn ingrijpen. Ze hadden enkel Gods belofte. Pas nadat het volk juichte, gebeurde het wonder: “De muur stortte in en het volk klom de stad in, ieder recht voor zich uit, en zij namen de stad in” (Jozua 6:20).

Terecht wordt in Hebreeën 11:30 geconcludeerd: “Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen, nadat ze tot zeven dagen toe omringd waren geweest.”
Probeer je eens te verplaatsen in Jozua. Zo’n veertig jaar eerder had hij ook aan de grens van Kanaän gestaan en het volk aangespoord om op God te vertrouwen voor de overwinning. Dat had hem bijna zijn leven gekost (zie Numeri 14:6-10). Nu werd nog meer geloof gevraagd. Wat zou jij hebben gedaan als je in Jozua’s schoenen stond?

Deel artikel