Bijbelwoord.nl

Over verschillende bijbelteksten

Wat maakt ons onrein?

Wat bedoelt Jezus met “alles wat in de mond gaat, komt in de buik en wordt weer uitgescheiden in de afzondering?” Dit citaat komt uit Mattheüs 15:17. De Farizeeën vroegen Jezus waarom Zijn discipelen hun handen niet...