Bijbelwoord.nl

Over verschillende Bijbelteksten

De Bijbel is onze belangrijkste bron van kennis over God, over de wereld en over onszelf. Maar de Bijbel is niet altijd gemakkelijk te begrijpen. Zelfs als we de hoofdthema’s en de grote lijnen van de Bijbel redelijk goed begrijpen, kunnen specifieke teksten ons voor vragen stellen.

Op deze pagina vind je antwoorden op specifieke vragen over de betekenis van bepaalde verzen, woorden of uitdrukkingen in de Bijbel.

Waarom haatte God Ezau?

In Romeinen 9:13 schrijft Paulus, die Maleachi 1:3 aanhaalt: “Zoals er geschreven staat: ‘Jakob heb ik liefgehad, maar Ezau heb ik gehaat”. Waarom haatte God Ezau dan? Het korte antwoord is dat het ons...