Bijbelwoord.nl

Over verschillende Bijbelteksten

De Bijbel is onze belangrijkste bron van kennis over God, over de wereld en over onszelf. Maar de Bijbel is niet altijd gemakkelijk te begrijpen. Zelfs als we de hoofdthema’s en de grote lijnen van de Bijbel redelijk goed begrijpen, kunnen specifieke teksten ons voor vragen stellen.

Op deze pagina vind je antwoorden op specifieke vragen over de betekenis van bepaalde verzen, woorden of uitdrukkingen in de Bijbel.

Wat maakt ons onrein?

Wat maakt ons onrein?

Wat bedoelt Jezus met “alles wat in de mond gaat, komt in de buik en wordt weer uitgescheiden in de afzondering?” Dit citaat komt uit Mattheüs 15:17. De Farizeeën vroegen Jezus waarom Zijn discipelen hun handen niet...

E-book for the coronavirus crisis
This e-book has lessons for you from the early church relevant to us today.
Download free e-book