Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.” (Johannes 3:3)

Binnengaan in Gods Koninkrijk verandert je leven radicaal. Vandaar dat Jezus deze stap omschrijft als een nieuwe geboorte. Dat nieuwe begin is nodig voor ieder mens. Zelfs een baby moet ‘opnieuw geboren worden’. Want deze nieuwe geboorte is geen herhaling van het natuurlijke geboorteproces, waardoor we simpelweg nog eens van voor af aan beginnen met ons leven en het er hopelijk beter van afbrengen dan de eerste keer. Nee, Jezus praat over een geestelijke wedergeboorte die ons wezenlijk anders maakt dan we waren. We moeten “uit God geboren worden”. En dat gebeurt door geloof in Jezus Christus (Johannes 1:13; 1 Johannes 5:1).

Als je uit God geboren bent, ben je een kind van God. Dan draag je onsterfelijk leven in je. Dan ben je wezenlijk anders dan mensen die niet in Jezus Christus geloven. Als kind van God hoor je thuis in Zijn gezin, en dus ook in Zijn koninkrijk.

Bij sommige mensen gaat deze nieuwe geboorte snel en is ze duidelijk aanwijsbaar. Bij anderen is het een langer proces. Dat kunnen we niet in detail begrijpen. Jezus noemt hier de vergelijking met de wind: we kunnen niet zeggen waar de wind vandaan komt of waar hij heen gaat. Maar we horen de wind wel waaien en merken zijn effect.

Is jouw leven veranderd? Ben jij opnieuw geboren?