Op een dag zal ieder mens Jezus moeten erkennen als Koning

“En toen zij [Jezus] ontkleed hadden, deden zij Hem een scharlakenrode mantel om, vlochten een kroon van dorens, zetten die op Zijn hoofd en gaven Hem een rietstok in Zijn rechterhand. Zij vielen op hun knieën voor Hem neer en bespotten Hem met de woorden: Gegroet, Koning van de Joden!” (Mattheüs 27:28-29)

Voordat de Heere Jezus naar Jeruzalem ging, had Hij voorzegd wat er met Hem, de Zoon des mensen, zou gebeuren: “Zij zullen Hem aan de heidenen overleveren om Hem te bespotten en te geselen en te kruisigen” (Mattheüs 20:19). Dat was precies wat er gebeurde. Toen Pilatus had toegestemd in de kruisiging, werd Jezus gegeseld. Dat gebeurde vaak voorafgaand aan een kruisiging. Vervolgens namen de soldaten Jezus mee het gerechtsgebouw in om de spot met Hem te drijven. Ze hadden er plezier in deze veroordeelde uit te dossen als een koning en een spelletje met Hem te spelen.

De Heere Jezus koos ervoor om deze diepe vernedering te ondergaan. Hij verweerde Zich niet. Maar op een dag zal iedereen, ook deze soldaten, moeten erkennen dat Hij daadwerkelijk de Koning is. Niet alleen van de Joden, maar van de hele wereld. Johannes schrijft daarover in het boek Openbaring. “Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben” (Openbaring 1:7). Bij Zijn tweede komst zal Jezus in macht en majesteit verschijnen. Dan zal iedereen Hem erkennen als “Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de koningen der aarde” (Openbaring 1:5).
Zie jij uit naar dat moment, of zie je er tegenop? Wat maakt dat je zo denkt?

Deel artikel