Op aarde was soms iets van Jezus’ godheid zichtbaar

Hij [=Jezus] werd voor hun ogen van gedaante veranderd. En Zijn kleren werden blinkend, zeer wit, als sneeuw, zo wit als geen wolbewerker op aarde ze kan maken. […] En er kwam een wolk, die hen overschaduwde, en uit de wolk kwam een stem, die zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, luister naar Hem!” (Markus 9:2-7)

Jezus Christus werd geboren in een eenvoudig gezin en groeide heel gewoon op in Nazareth. Toen Hij Zijn werk op aarde begon, wisten de mensen nog niet wie Hij was. Het duurde een hele tijd voor ze dat begrepen, en sommigen kwamen nooit op dat punt. Maar voor boze geesten was het meteen duidelijk: Jezus was de Zoon van God die de macht had om hen uit te drijven. Bij verschillende gelegenheden schreeuwden deze geesten het uit tegen Jezus. Maar Hij verbood hen streng om bekend te maken wie Hij was.

Bij één gelegenheid was Jezus met drie van Zijn discipelen op een berg. Daar werd Zijn goddelijke heerlijkheid zichtbaar en sprak God de Vader uit een wolk: “Dit is Mijn geliefde Zoon!”. Diezelfde boodschap klonk bij Jezus’ doop. In combinatie met de wonderen die Jezus deed en de boodschap die Hij bracht, begonnen Zijn discipelen te begrijpen dat deze man inderdaad “de Christus, de Zoon van de levende God” was (Mattheüs 16:16).

Jezus legde Zijn heerlijkheid af toen Hij mens werd, maar niet Zijn goddelijkheid. Hij was en is en blijft God de Zoon. Tijdens Zijn aardse leven waren daar glimpjes van zichtbaar. Als Hij terugkomt aan het eind van de tijd, zal Zijn goddelijke heerlijkheid voor iedereen duidelijk zijn. Alle eer aan Hem!

Deel artikel