Nehemia’s reactie: bidden!

“Ik bedreef enkele dagen rouw, terwijl ik voor het aangezicht van de God van de hemel vastte en bad.” (Nehemia 1:4)

Rouwen, vasten en bidden hoorden voor Nehemia bij elkaar. In de komende dagen zullen we inhoudelijk ingaan op Nehemia’s gebed. Maar alleen al het feit dát hij bad is veelzeggend.
Veel mensen zijn bij tegenslag geneigd om te gaan schelden of vloeken. Ze geven God de schuld of vragen zich vertwijfeld af: ‘Hoe kan God dit laten gebeuren; bestaat Hij eigenlijk wel echt?’ Slecht nieuws kan je in een diepe crisis storten — emotioneel, maar ook op geloofsgebied.
Andere mensen stropen de mouwen op en gaan meteen aan de slag. Ze doen hun uiterste best om de situatie te verbeteren. Soms lukt dat, soms ook niet.
Een derde groep geeft de hoop op verbetering op en blijft bij de pakken neerzitten. Begrijpelijk, zeker als een situatie lange tijd duurt…
Maar Nehemia reageerde heel anders. Hij bracht zijn verdriet bij de Heere God. We lezen dat hij vastte, als uiting van zijn verdriet en om zich nederig op te stellen tegenover God. Daarnaast bad Nehemia hartstochtelijk voor zijn volk. Niet eventjes snel, maar meerdere dagen lang.
Hoe is de relatie tussen ‘slecht nieuws’ en ‘gebed’ in jouw leven? Zou je Nehemia’s voorbeeld kunnen volgen door intensief te bidden (en wellicht te vasten) voor de moeilijke situaties waarover je hoort?

Deel artikel