Wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de belangrijkste in het Koninkrijk der hemelen.” (Mattheüs 18:4)

Om Jezus’ uitspraak van vandaag te kunnen plaatsen, is het goed om een paar verzen terug te gaan. Jezus’ discipelen kwamen bij Hem met een brandende vraag: “Wie is toch de belangrijkste in het Koninkrijk der hemelen?”. Deze vraag kwam vaker bij hen op. Kennelijk vonden ze het nogal een belangrijk thema. Ook in Lukas 22 werd hierover gediscussieerd. Er ontstond zelfs onenigheid onder de discipelen omdat ze allemaal de belangrijkste wilden zijn. Ze wilden allemaal de beste plaats in het Koninkrijk der hemelen. Dat hadden zij, als Jezus’ speciale leerlingen, toch wel verdiend?! En wie van hen was nou het meest bijzonder? Wie had het meeste recht op een ereplaats?

Jezus geeft geen antwoord op hun vraag, maar benadert het onderwerp helemaal anders. Hij Zelf, de Zoon van God, is niet op aarde gekomen om belangrijk gevonden te worden, maar om te dienen. Hij wast de voeten van Zijn discipelen. Hij is nederig van hart, hoewel Hij de hoogste Heer is en alle eer waard is. Jezus’ leerlingen moeten Zijn voorbeeld volgen, ongeacht hun maatschappelijke positie. Ook wij, als hedendaagse volgelingen van de Heere Jezus, moeten allemaal bereid zijn ‘de minste te zijn’ en elkaar te dienen.

Ben jij bereid zo’n nederige plaats in te nemen? Hoe ziet dat er concreet uit?