Nederigheid versus trots

God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade.” (Jakobus 4:6)

Zoals we gisteren zagen, betekent trots dat je te hoog van jezelf denkt. Tegenover trots staat nederigheid, een deugd die door God wordt geprezen. Maar het is belangrijk om op te merken dat nederigheid niet betekent dat je laag van jezelf denkt! Nederig zijn betekent dat je een accuraat beeld hebt van jezelf en van God.

Omdat God de mensheid in het algemeen en ieder individu persoonlijk “ontzagwekkend wonderlijk” gemaakt heeft (zie Psalm 139:13-14), zijn we waardevol in Zijn ogen. Hij heeft ons “met eer en glorie gekroond” (Psalm 8:5). Daarom mogen we onze talenten, vaardigheden en deugden waarderen als geschenken van God. We mogen onszelf als persoon waarderen, terwijl we ons ervan bewust zijn dat de zonde ons heeft aangetast en we dus niet langer volmaakt zijn.

Nederigheid betekent ook dat je andere mensen hoog houdt, en God het allerhoogst. Andere mensen zijn net zo belangrijk als wij, en God is oneindig belangrijker dan wij. Dit perspectief is bevrijdend, omdat het ons bevrijdt van jaloezie en bezorgdheid over de mening van anderen. Dit helpt ons om minder met onszelf bezig te zijn.

Wat roept het woord ‘nederigheid’ in jou op? Klinkt het aantrekkelijk? Waarom wel of juist niet?

Deel artikel