Naar welke TV-programma’s moet een christen niet kijken?

Het antwoord op deze vraag is deels duidelijk en deels een kwestie van luisteren naar je geweten.

Het duidelijke gedeelte

Laten we beginnen met het zeer duidelijke gedeelte. Voor de meeste christenen is het vanzelfsprekend om programma’s te vermijden die pornografie, buitensporig geweld of occultisme vertonen of waarin veelvuldig gevloekt wordt en een antichristelijke boodschap wordt gebracht. Dit is in lijn met wat Paulus schrijft in bijvoorbeeld Galaten 5: “Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven.” Daar willen we ons ver van houden.

Maar wat als er af en toe geweld of een liefdesscène in een film voorkomt? Of wat als er niets speciaal mis is in een programma behalve dat het een compleet andere, niet christelijke levensstijl vertoont? Sommige christenen zeggen dat je niet naar zo’n programma moet kijken, of dat het beter is om überhaupt geen tv te kijken, terwijl anderen zeggen dat het wel kan.

De apostel Paulus geeft een leidraad voor een vraag als deze. Hij toont ons dat God ons een geweten heeft gegeven dat van dienst kan zijn voor het geval dat daarover niets in Gods Woord staat. In Romeinen 14 spreekt Paulus bijvoorbeeld over het eten van vlees of over een dag apart houden voor God. Sommige christenen zeiden destijds dat je geen vlees mocht eten terwijl dat volgens anderen geen probleem was. Paulus geeft ons twee overwegingen voor als we nadenken over minder duidelijke vragen zoals deze. Ten eerste, ben je een aanstoot voor je broeder of zuster, die zwakker is in het geloof dan jij, als je iets doet dat zij ongepast vinden voor een christen? Als dat het geval is moeten we ermee stoppen.

Luisteren naar je geweten

De tweede overweging is; wat zegt je eigen geweten? “Want als wij leven, leven wij voor de Heere” (Romeinen 14:8). Kun jij je leven voor de Heere combineren met de dingen die je doet? In Romeinen 14:22-23 zegt Paulus: “Hebt u geloof? Heb dat bij uzelf voor God. Zalig die zichzelf niet oordeelt in wat hem goeddunkt. Wie echter twijfelt als hij eet, is veroordeeld, omdat hij het niet uit geloof doet. En alles wat niet uit geloof is, is zonde.” Dus als je er niet zo zeker van bent of je wel naar een programma zou moeten kijken, heb je al het antwoord: niet doen!

Deel artikel