Naar welke muziek mag een christen luisteren?

What kind of music should a Christian listen to?

Muziek heeft veel te maken met wie we zijn, onze opvoeding en onze persoonlijkheid, en we kunnen mensen niet vertellen wat ze mooi moeten vinden en wat niet. Maar als christenen hebben we richtlijnen voor alle dingen waarin we een keuze moeten maken: de kleren die we dragen, dat wat we eten, wat we doen, ons beroep, onze levenspartner, en ook de muziek waarnaar we luisteren.

De belangrijkste richtlijn

De belangrijkste richtlijn moet zijn: “Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God” (1 Korinthe 10:31). “En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem” (Kolossenzen 3:17). Bovendien zegt Paulus ons: “Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat” (Filippenzen 4:8).

Niet tot eer van God

Een groot deel van de populaire muziek is door de tekst, het ritme of de videoclip gefocust op seksualiteit, en wel op een manier die niet tot eer van God is. Seks wordt op de markt gebracht als consumptieartikel om plezier aan te beleven – wanneer, hoe en met wie je ook maar wilt, in plaats van als de prachtige eenheid van man en vrouw binnen het huwelijk, die niet aan de wereld vertoond wordt. Het oproepen van een verkeerde instelling wat betreft seks en zondige verlangens vormt waarschijnlijk het grootste probleem in verband met populaire muziek. Andere muziek verheerlijkt geweld en het gebruik van drugs, of heeft hatelijke of minachtende teksten ten aanzien van bepaalde bevolkingsgroepen.

Dus als de muziek waarnaar we luisteren tot eer van God is en Hem behaagt, zodat we het fijn zouden vinden als de Heere naast ons komt zitten terwijl we luisteren naar onze muziek, dan kunnen we ervan uitgaan dat het in orde is. Ook als de tekst of de sfeer van de muziek je verheft en je aanzet tot het prijzen van de Heere, je opbouwt als christen, of je dichter bij Hem brengt, dan is deze soort muziek waarschijnlijk acceptabel voor een christen.

Waarschuwing van de Heilige Geest

Als je betwijfelt of de muziek waarnaar je luistert wel oké is, of je voelt je wat onrustig onder het luisteren, dan is het heel waarschijnlijk dat de Heilige Geest je waarschuwt dat je moet stoppen met luisteren. Loop dan weg en houd je niet bezig met het luisteren naar zulke muziek. Het is een bekend gegeven dat muziek invloed heeft op je stemming, je levenshouding en je onderbewustzijn, en daarom ook op je relatie met God.
We moeten ons hart beschermen: “Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven” (Spreuken 4:23). Als we gericht zijn op de Heere, ook in onze keuze van de muziek waar we naar luisteren, belooft Filippenzen 4:7 ons dat de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, onze harten en onze gedachten zal bewaken in Christus Jezus.

Geniet van muziek die God eert en jou opbouwt

Natuurlijk is het luisteren naar christelijke muziek, of het nu moderne Gospel is, een gezang, of klassieke muziek, een prachtige manier om te genieten van muziek die tot eer van God is en jou opbouwt. In plaats van te proberen uit te vinden met welke muziek je weg kunt komen zonder dat God al te boos op je wordt, kun je beter die muziek uitzoeken waar God het meest blij mee is. En die het gezondst is voor jouw geestelijk leven.

Als je een sterke en effectieve christen wilt zijn, dan is je keuze van de muziek waarnaar je luistert, of van alles wat je doet, van vitaal belang. Wij hebben namelijk niet langer het recht onze eigen beslissingen te nemen. Wij behoren Christus toe en moeten ons aan Hem onderwerpen. Uit het wel of niet ervaren van de vrede van God in ons leven, ons hart en onze gedachten, blijkt vaak of we de goede beslissingen hebben genomen of niet.

Deel artikel