Mogen we proberen vervolging te ontlopen?

De Bijbel leert dat volgelingen van Jezus vervolgd zullen worden als ze leven naar Gods wil in samenlevingen die geen rekening met Hem houden (2 Timoteüs 3:12). Dit vooruitzicht kan ons angstig maken! Hoe kunnen we proberen vervolging te ontlopen? En is dat goed om te doen?

Ik wil naar een ander land vluchten om vervolging te ontlopen. Is dat een goed idee?

In de eerste plaats is dit een zaak tussen jou en God. Is het mogelijk om onderscheid te maken tussen jouw wil en die van God? Er kunnen situaties zijn waarin God inderdaad van jou vraagt om te vluchten. Zelfs Jezus ging moeilijkheden wel eens uit de weg omdat “Zijn tijd nog niet gekomen was” (Matteüs 2:13-14; 10:23; Lucas 4:30; Johannes 8:59). Hetzelfde kan van Paulus gezegd worden (Handelingen 9:25; 9:30; 17:10). Maar laten we onze ogen ook niet sluiten voor het feit dat God in veel situaties van Zijn kinderen vraagt om te blijven en te volharden. Er zijn mensen die ervoor gekozen hebben om te vluchten en daar later spijt van kregen omdat ze toch de indruk hadden dat God hen vroeg te blijven. Als je eenmaal gevlucht bent, is terugkeer vaak niet meer mogelijk.

Ons doel op aarde is niet om vervolging te vermijden, maar om het licht van de wereld te zijn en het zout van de aarde, met de boodschap voor anderen dat Jezus redt. Hoe kunnen anderen gered worden als jij en ik steeds vluchten voor vervolging? Jezus koos ervoor niet te vluchten noch te vechten in het donkerste uur van Zijn leven. Hij volhardde en hield voet bij stuk totdat de storm uitgeraasd was (Lucas 22:41-52). Jazeker, blijven en volharden kan heel erg moeilijk zijn. Het is zelfs mogelijk dat God van iemand vraagt zijn of haar leven te geven. Een speciale kroon ligt klaar voor degenen die hun leven geven vanwege hun geloof (Openbaring 2:10). Maar we moeten het martelaarschap ook niet zoeken. Het is beter om, als we blijven, gerechtigheid te zoeken – voor onszelf en voor anderen.

In veel gevallen kunnen zelfs vervolgden hun recht halen. Dat deed Paulus ook. Hij maakte gebruik van zijn Romeins geboorterecht (Handelingen 22:24-29) en beriep zich op de keizer (Handelingen 25:9-11). Breng het wereldwijde Lichaam van Christus op de hoogte van je omstandigheden, documenteer de incidenten, zoek een advocaat en maak gebruik van al je wettelijke rechten. En vergeet niet dat Jezus altijd bij je is – wat je ook moet doorstaan.

Is het een goed idee om Jezus in het geheim te volgen zodat ik niet vervolgd word?

Soms betekent het heimelijk volgen van Jezus dat je in leven kunt blijven, of dat ernstige vervolging je bespaard blijft. Als dat de keuze is waar je voor staat, dan zit je in een benarde positie. Er valt veel over te zeggen, maar we kunnen maar beter de Bijbel aan het woord laten. Jezus Zelf geeft ons het antwoord: “Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. Maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal Ik ook verloochenen voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard” (Matteüs 10:32-34).

Hoewel het alleszins begrijpelijk is voor iemand om zijn geloof in Christus geheim te houden om zijn leven te redden, voor een christen is een heimelijk geloof Bijbels gezien niet echt een optie.

Misschien is je volgende vraag nu: Waarom maakt God het ons zo moeilijk? Het antwoord is wederom niet zo ingewikkeld: ons levensdoel is uiteindelijk niet om ons leven te behouden, maar om een lichtend licht te zijn en een zoutend zout met een blijde boodschap van verlossing door Jezus Christus. Hoe zullen anderen gered worden als jij en ik ons geloof slechts in het geheim praktiseren? Ja, we moeten vervolging soms op de koop toe nemen en ons leven riskeren voor een hoger doel. We weten immers dat het Gods wil is dat we Zijn waarheid met anderen delen, en we weten ook dat Hij machtig genoeg is om ons te beschermen “totdat ons werk op aarde is gedaan”.

Leven voor Christus kan inderdaad moeilijk zijn. Maar deze wereld is niet ons blijvende thuis. De beproevingen zijn de “werktuigen die God gebruikt om ons te vormen en ons meer op Jezus te doen lijken. Welke ontberingen we ook tegenkomen, we weten één ding zeker: Hij is erbij! Net voor Hij terugging naar de hemel gaf Hij ons Zijn laatste opdracht om de blijde boodschap de wereld in te sturen. Dat deed Hij samen met Zijn laatste belofte aan ons: “En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen” (Matteüs 28:20). En dat is wat uiteindelijk telt.

Deel artikel