Bijbelwoord.nl
Can a Christian smoke cannabis?

Mogen christenen wiet roken?

De Bijbel spreekt nergens over wiet, ook wel cannabis. Sommige mensen stellen dat Genesis 1:29 refereert aan ‘kruiden’, en dus ook aan wiet. Het originele Hebreeuwse woord voor kruiden betekent echter niets meer dan ‘groene planten’. En de rest van het vers laat zien dat God ons deze planten gaf om te eten, en niet om te roken.

Bijbelse principes

Omdat de Bijbel niet direct over cannabis/wiet spreekt, moeten we kijken naar de bredere Bijbelse principes. Jezus zegt dat Gods hele wet samen te vatten is in twee grote geboden: ‘Heb de HEERE, uw God, lief met heel uw hart, heel uw ziel, en al uw kracht, en uw naaste als uzelf.’ (Luk. 10:27) De eigenlijke vraag is dus: helpt wiet om God en mijn naaste meer en beter lief te hebben?

De Bijbel lijkt een tegenstrijdig antwoord te geven, zowel ja als nee. Aan de ene kant zegt Spreuken 31:6 dat alcohol mensen ontspanning en rust kan geven in moeilijke momenten. Wiet kan hetzelfde effect hebben als alcohol. Dus kan men zich voorstellen dat sommige dokters producten als wiet voorschrijven in bepaalde gevallen. Als dit het geval is mag de patiënt het ontvangen met dankbaarheid (1 Timotheüs 4:4-5).

Overeenkomsten tussen wiet en alcohol

Aan de andere kant moeten we juist met het oog op wat Jezus zegt over Gods geboden, zeggen dat wiet roken niet goed is. Net als alcohol is wiet verslavend (Spreuken 23:35), en op die manier belet het je God lief te hebben met heel je hart en ziel. Wiet kan je verwarren net als alcohol (Spreuken 23:33), en daardoor kun je God niet meer liefhebben met heel je verstand. Net als alcohol slokt wiet je energie op, zodat je God niet meer liefhebt met heel je kracht. En tot slot kan wiet net als alcohol een onruststoker zijn in relaties, waardoor je je naaste niet kunt liefhebben als jezelf.

Nog een reden waarom christenen wiet niet moeten gebruiken voor vermaak, is het feit dat we de overheid, die God over ons gesteld heeft, moeten gehoorzamen. En dus niet de wetten van ons land breken (Romeinen 13:1-5; Titus 3:1; 1 Petrus 2:13-17). Bovendien is het in het bijzonder gevaarlijk en zondig om wiet te gebruiken om in een spirituele trance te komen. Galaten 5:19 veroordeelt de zonde van de ‘pharmakeia’, een soort van toverij waarbij gebruik van drugs en toverdrank mogelijk was (zie Openbaring 9:21 en 18:23).

Omdat alcohol en wiet veel overeenkomsten hebben kunnen we de waarschuwingen in de Bijbel voor alcohol ook op het gebruik van wiet toepassen. Wie zichzelf een christen noemt, maar zich niet wil bekeren van de zonde van het gebruik van wiet (voor vermaak), bedriegt zichzelf. Op die manier leef je geen echt christelijk leven (Titus 3;3) en zul je het Koninkrijk van God niet ingaan (1 Korinthe 6:9-11).

Bevrijd van wiet

Maar voor wie verlangt verlost te worden van wiet heeft de Bijbel goed nieuws! God laat Zijn liefde juist aan zondaren zien (Romeinen 5:8). En Jezus wil je bevrijden van je slavernij en een nieuw begin in je leven schenken (Galaten 5:1). Vandaag wil Hij je een veel krachtiger iets geven dan wiet: de Heilige Geest (Efeze 5:18). Hij kan en wil je de kracht geven om zondige verlangens te overwinnen (Galaten 5:19-24). Zodat je een leven kan leiden in dienst van anderen, in plaats van voor jezelf (Galaten 5:13). Dit kunnen en mogen we doen door Jezus na te volgen, die Zijn leven opgaf om zondaren te vergeven en te helen (1 Petrus 2:24-25).

Lees ook het artikel: Mag een christen alcohol drinken?

Bijbelwoord

Bijbelwoord

Bijbelwoord brengt het Woord van God bij mensen via internet. Dit doen wij door middel van een Facebookpagina en deze website. Dagelijks delen wij Bijbelgedachten om te bemoedigen, onderwijzen en uit te dagen. Op Facebook gaat het vaak om korte citaten uit de Bijbel of tweets. Op de website plaatsen we langere artikelen en video’s die dieper ingaan op Gods Woord.