Mogen christenen cannabis gebruiken?

De Bijbel spreekt nergens over cannabis (of over wiet, marijuana, ∆9-THC, hasj, etc). Omdat de Bijbel niet direct over deze vraag spreekt, moeten we naar de bredere Bijbelse principes kijken om een antwoord te zoeken.

In sommige gevallen is cannabis duidelijk verboden

In veel landen is het recreatieve gebruik van cannabis verboden. Dan is het duidelijk dat Christenen het niet recreatief mogen gebruiken, omdat ze de overheid, die God over ons gesteld heeft, moeten gehoorzamen. En dus niet de wetten van het land breken (Romeinen 13:1-5; Titus 3:1; 1 Petrus 2:13-17). Bovendien is het in het bijzonder gevaarlijk en zondig om cannabis te gebruiken om in een spirituele trance te komen. Galaten 5:19-20 veroordeelt de zonde van de ‘pharmakeia’, een soort van toverij waarbij gebruik van geestverruimende en verdovende middelen mogelijk was (zie Openbaring 9:21 en Openbaring 18:23).
Als deze twee dingen niet van toepassing zijn, moeten we onderscheid maken tussen medicinaal en recreatief gebruik van cannabis.

Medicinaal gebruik van cannabis is toegestaan

Medicinaal gebruik van cannabis wordt onder andere toegepast ter verlichting van misselijkheid door chemotherapie, om de eetlust van anorexiapatiënten te stimuleren en om multiple sclerose (MS) patiënten verlichting te bieden bij spasmen, spierstijfheid en pijn. Als het gaat om medicatie in het algemeen (inclusief opiaten!) is er geen Bijbelse basis om cannabis te verbieden. In zulke gevallen mag de patiënt het dankbaar gebruiken (1 Timotheüs 4:4-5).

De Bijbel verbiedt dronkenschap

Hoewel de Bijbel nergens over cannabis spreekt, verbiedt die duidelijk dronkenschap en bedwelming door alcohol. In Spreuken 23:31-35, Galaten 5:19-21, Efeze 5:18, 1 Timotheüs 3:2-3, Romeinen 13:13-14 en 1 Petrus 4:3 wordt duidelijk dat dronkenschap voor een Christen ongepast is. Terwijl Jezus op een verantwoorde manier alcohol gebruikte, en Psalm 104:14-15 stelt dat “wijn, die het hart van de sterveling verblijdt” bij God vandaan komt, mag je niet zoveel alcohol drinken dat je dronken wordt. Hetzelfde geldt voor cannabis, want ook dat kan je brein benevelen – zelfs in grotere mate van alcohol.

Helpt cannabis je om voor God te leven?

Jezus zegt dat Gods hele wet samen te vatten is in twee grote geboden: Heb de HEERE, uw God, lief met heel uw hart, heel uw ziel, en al uw kracht, en uw naaste als uzelf (Lukas 10:27). De eigenlijke vraag is dus: helpt cannabis mij om God en mijn naaste meer en beter lief te hebben?
De waarschuwingen tegen overmatig alcoholgebruik in Spreuken 23:31-35 gelden ook voor cannabis en soortgelijke middelen: ze zijn verslavend, en op die manier beletten ze je God lief te hebben met heel je hart en ziel. Ze kunnen je gedachten verwarren, en daardoor kun je God niet meer liefhebben met heel je verstand. Ze slokken je energie op, zodat je God niet meer liefhebt met heel je kracht. Ze worden vaak gebruikt om zich af te sluiten van mensen en problemen, en dat is niet “je naaste liefhebben als jezelf”. Bovendien raken je hersenen door veel van zulke middelen langdurig beneveld, en dat past nou niet direct goed bij Petrus’ waarschuwing: “Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden” (1 Petrus 5:8).

Christenen hebben een beter alternatief voor cannabis

Wiet wordt vaak gebruikt om bepaalde onvervulde verlangens te vervullen, of om voor een tijdje je levensproblemen te vergeten. Maar als Christen kan je voldoening, vrede en welzijn vinden in Jezus Christus! Dat is geen noodoplossing, maar een echte, blijvende oplossing – zelfs midden in de moeilijkheden van het leven in een gebroken wereld. Jezus biedt jou een gratis geschenk aan dat veel krachtiger is dan cannabis: de Heilige Geest (Efeze 5:18).

Deel artikel