Moeten we om vergeving blijven vragen?

Do you have to keep asking for forgiveness?

Als je je vertrouwen hebt gesteld op Jezus Christus, zijn al je zonden uit het verleden, heden en de toekomst vergeven. Er is niets wat je kunt doen om de vergeving te verdienen. Jezus heeft de prijs betaald voor onze zonden, en die van de hele wereld, toen Hij aan het kruis stierf. Psalm 103:12 stelt: “Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan”. Met andere woorden, God kijkt naar ons als Zijn kinderen alsof we nooit hebben gezondigd. Maar wat moeten we dan met de realiteit dat we elke dag blijven zondigen?

Toestemming om te zondigen?

Als al onze zonden vergeven zijn, moeten we dat dan gebruiken als vrijbrief om te blijven zondigen? In Romeinen 6:1-2 zegt de apostel Paulus het volgende: “Volstrekt niet!”. Als we Christen worden, verandert onze verhouding met de zonde. Ooit waren we slaven van de zonden, maar nu zijn we slaven van God. 1 Johannes 3:5 zegt daarover: “Ieder die in Hem blijft, zondigt niet; ieder die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend.

Ware gelovigen maken geen gewoonte van het zondigen maar belijden liever hun zonden aan God. De Bijbel zegt in 1 Johannes 1:9 dat “Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” Als we dus onze zonden belijden aan God en erkennen dat we verkeerd zijn geweest, zal God onze relatie met Hem, onze eeuwige Vader, herstellen.

Volmaaktheid van Jezus

Veel christenen vragen zich af hoe God kan vergeven als wij Hem steeds weer beledigen. Het is belangrijk om te begrijpen dat Gods vergeving niet afhangt van onze goedheid, maar van de volmaaktheid van Jezus. Als wij er een puinhoop van maken, moeten we onze zonden belijden. We hoeven er echter nooit aan te twijfelen dat God ons echt heeft vergeven. Is er iets wat jij probeert te verbergen voor God? Waarom zou je het niet vandaag nog voor Hem belijden?

Deel artikel