Moeten we kaarsen branden tijdens het bidden?

Do we have to light candles while we pray?

Het korte antwoord op deze vraag is ‘nee’. Maar dat betekent niet in alle gevallen dat het niet mag of dat we het nooit zouden moeten doen.

De kerkgeschiedenis

In vroegere tijden werd in de kerk vaak de traditie in ere gehouden van het aansteken van kaarsen om het begin van de eredienst aan te geven. In het Oude Testament, toen God Mozes instructies gaf voor het oprichten van de tabernakel in de woestijn, was de zevenarmige kandelaar daarin een belangrijk gebruiksvoorwerp.  Natuurlijk werd er toendertijd nog geen gebruik gemaakt van gas en elektriciteit voor de verlichting en zonder die kandelaar zou het in de tabernakel pikkedonker geweest zijn.

De tegenwoordige tijd

Heden ten dage worden er in de Rooms-Katholieke kerk nog steeds kaarsen gebruikt en vaak worden mensen aangemoedigd een kaarsje aan te steken als ze voorbede voor iemand doen. Traditionele staatskerken, zoals de anglicaanse kerk, laten nog steeds een kaars aansteken bij het begin van een eredienst. Maar in protestantse kerken is dat lang niet altijd de gewoonte, behalve misschien tijdens de Adventstijd. Dan kan er ook een geestelijke betekenis aan gegeven worden, al is dat laatste geen noodzaak.

Concentreer je op God

In de haastige wereld van vandaag zien we de herleving van Keltische vormen van spiritualiteit. Dit is een meer meditatieve, minder gehaaste manier van aanbidding waarbij het aansteken van kaarsen aangemoedigd wordt ook bij het persoonlijk gebed, aanbidding en het rustig overdenken van Gods Woord. Dit wordt niet gedaan om God sneller tot ons te doen naderen, maar om ons te helpen om ons terug te trekken op een rustig plekje dat we speciaal daarvoor gereserveerd hebben in huis en dat ons helpt ons beter op God te focussen. Als we een kaars aansteken, geven we aan dat we tot God willen naderen en ons in ons hart willen voorbereiden om naar Hem te luisteren en ons van Zijn tegenwoordigheid bewust te zijn. Voor sommigen is dit een mooi hulpmiddel, anderen worden er alleen maar door afgeleid.

Op zich is het branden van een kaarsje niet belangrijk, maar als het jou helpt om tot God te naderen, ga er dan vooral meer door!

Deel artikel