Bijbelwoord.nl
Does every Christian needs to be baptised?

Moeten alle christenen gedoopt worden?

Moet elke opnieuw geboren christen gedoopt worden?

Het korte antwoord is: “Ja – als je gelooft in Jezus, moet je gedoopt worden!” Luister naar wat Jezus zelf gezegd heeft:

“Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen” (Mattheüs 28:18-20).

Beperkt Jezus Zijn opdracht om Zijn discipelen te dopen tot een bepaalde plaats, ras of tijd? Nee: de doop is voor discipelen van “alle volken”, van de eerste eeuw tot “de voleinding van de wereld”.

De doop in Handelingen

Het duurde niet lang totdat de eerste christenen Jezus’ opdracht gehoorzaamden! Misschien verbaast het je om te zien hoe snel nieuwe christenen in het boek Handelingen gedoopt werden nadat zij tot geloof kwamen. Bijvoorbeeld:

  • “Zij nu die zijn [Petrus’] woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd” (Handelingen 2:41).
  • “Maar toen zij Filippus geloofden, die het Evangelie van het Koninkrijk van God en de Naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen. En Simon geloofde zelf ook en hij werd gedoopt” (Handelingen 8:12-13).
  • “En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer zei: Kijk, daar is water; wat verhindert mij gedoopt te worden? … En hij liet de wagen stilhouden, en zij daalden beiden af in het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem” (Handelingen 8:36-38).
  • “En meteen vielen hem als het ware schellen van de ogen, en onmiddellijk werd hij weer ziende, en hij stond op en werd gedoopt” (Handelingen 9:18).
  • “En de Heere opende haar [Lydia’s] hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. En zij werd gedoopt, en haar huisgenoten” (Handelingen 16:14-15).
  • “En de cipier nam hen in dat nachtelijke uur met zich mee en waste hun striemen, en hij werd onmiddellijk gedoopt, en al de zijnen. En hij bracht hen in zijn huis en richtte voor hen de tafel aan. En hij verheugde zich dat hij met al zijn huisgenoten tot geloof in God gekomen was” (Handelingen 16:33-34).

De rest van het Nieuwe Testament vertelt ons ook dat alle ware christenen gedoopt moeten worden: zie, bijvoorbeeld, Romeinen 6:3-4, 1 Korinthe 1:13 & 12:13, Galaten 3:27 en Colossenzen 2:12).

De doop en onze redding

Natuurlijk is de doop niet nodig om gered te worden – de Bijbel zegt duidelijk dat we alleen gered worden uit genade door geloof (Efeze 2:8-9). Wij worden gered doordat Jezus stierf voor ons, zondaars (1 Petrus 3:18). Het verhaal van de dief aan het kruis herinnert ons hieraan (zie Lukas 23:39-42).
Als je echter God wilt gehoorzamen, is de doop wel noodzakelijk. Onze Redder en Heer heeft immers bevolen dat al Zijn discipelen gedoopt moeten worden als een teken van de redding die Hij aan ons allen heeft gegeven.

Ben jij een christen, maar ben je nog niet gedoopt? Vertel dat dan aan je kerk en maak een afspraak om daar verandering in te brengen!

Hoe spreekt deze les uit de Bijbel tot jou? Deel je gedachten hier beneden!

Lees ook Wat zegt de Bijbel over de doop?

Moeten alle christenen gedoopt worden?
E-book for the coronavirus crisis
This e-book has lessons for you from the early church relevant to us today.
Download free e-book
100% gratis Bijbelcursus
Volg een 100% gratis internetcursus over de Bijbel. In 15 korte lessen leer je Gods boodschap voor jou kennen vanuit zijn Woord.
Klik hier voor meer informatie
Biblword

Biblword

Biblword is a ministry of GlobalRize. Marten Visser is the founding director of GlobalRize. Marten is a pastor from The Netherlands with long years of experience as a missionary in Thailand. We now have around 200 people from all over the world involved in GlobalRize’s ministry. Besides the English page, Biblword also exists in 13 other languages on Facebook.

Gratis bijbelcursus

Wil je meer weten over God of heb je vragen over het geloof? Volg dan onze gratis cursussen.

Gratis registreren

Instagram

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .
Moeten alle christenen gedoopt worden?
E-book for the coronavirus crisis
This e-book has lessons for you from the early church relevant to us today.
Download free e-book