Moet je je voorganger gehoorzamen?

understand-the-bible

Het korte antwoord op deze vraag is ‘ja’, hoewel de Bijbel hierover meer te zeggen heeft.

De kudde leiden

Voorgangers en oudsten hebben de verantwoordelijkheid gekregen om de kudde te leiden en voor de leden van de gemeente te zorgen (‘Pastoor’ is Latijn voor ‘Herder’). En als zodanig moeten we hen gehoorzamen (Romeinen 13:1-2, Hebreeën 13:17). Ze hebben een speciale positie, evenals Mozes, die verantwoordelijk was voor het volk Israël. Als zij zondigen of iets verkeerds doen, worden ze zwaarder gestraft dan zij die geen leiding geven (Jakobus 3:1).

Mensen manipuleren

Het komt echter voor dat voorgangers of oudsten hun positie voor eigen belang gebruiken. Soms proberen ze mensen te dwingen hen te gehoorzamen door te zeggen: ‘God zegt’ of: ‘de Bijbel zegt’, maar in feite proberen ze mensen te manipuleren om te doen wat zij willen en wat niets met God te maken heeft. Daarom is het erg belangrijk dat ieder gemeentelid leest, weet en begrijpt wat de Bijbel hierover zegt. Het beschuldigen of klagen over een leider die door God is aangesteld doe je niet zomaar.

Een leider beschuldigen

In 1 Timotheüs 5:19 staat dat er minimaal twee getuigen nodig zijn als men een leider beschuldigt. Als we denken dat onze voorganger in woord of daad ongelijk heeft, dan moeten een paar stappen genomen worden om dit probleem op te lossen.
Jezus spreekt in Mattheüs 18:15-20 over hoe de discipelen onderlinge onenigheid moeten oplossen, en daar kunnen we het volgende van leren:

  1. Zorg ervoor dat je alle feiten paraat hebt.
  2. Ga eerst naar de voorganger, oudste of leider, waarvan je denkt dat hij/zij ongelijk heeft en vertel waarom je niet blij bent met wat hij/zij gedaan of gezegd heeft (bijvoorbeeld in de prediking).
  3. Als de voorganger of leider niet kan uitleggen waarom iets is gezegd of gedaan, ga dan naar een andere gemeenteleider, leg de situatie uit en vertel waarom jij denkt dat hij/zij fout zit.
  4. Als die leider of leiders denken dat jij gelijk hebt, dan moet jij, samen met enkele andere leiders, met de voorganger praten.
  5. Toont de voorganger nog steeds geen berouw toont of accepteert hij/zij nog steeds niet dat hij/zij fout zit? Dan moeten die andere leiders stappen ondernemen om de situatie op te lossen.

En wat jou betreft, bid voor je voorganger of oudste. Voor het geval er niets verandert, zou je kunnen overwegen je bij een andere gemeente aan te sluiten.

Deel artikel