Bijbelwoord.nl

Moet je geestelijk volwassen worden?

“Want hoewel u, gelet op de tijd, leraars zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel.” (Hebreeën 5:12)

Heeft je vriend je ooit gezegd je houding te veranderen, harder te worden of meer van dit en minder van dat te zijn? Hoe heb je gereageerd? Heb je de opmerking als irrelevant van de hand gewezen? Of voelde je je gekwetst en verontwaardigd? Of heb je de correctie geaccepteerd en ervan geprofiteerd? Alleen echt goede vrienden kunnen dingen zeggen die moeilijk te verteren zijn en toch de relatie niet schaden. Woorden die een zwakheid in ons aan het licht brengen, zijn heel moeilijk te accepteren, maar zeer noodzakelijk om een niveau van volwassenheid te bereiken.

Het Woord van God vertelt ons de waarheid

Ook het Woord van God is zo’n vriend. Het vertelt ons de waarheid over onszelf zonder er omheen te draaien. En daarmee geeft het de correctie die uiteindelijk geestelijke volwassenheid voortbrengt. De schrijver van Hebreeën gedraagt zich als een intieme vriend en vertelt zijn geadresseerden de waarheid in niet mis te verstane bewoordingen: u bent zo traag in je vorderingen! Je zou nu het niveau van een leraar bereikt moeten hebben!
Hoe spreekt deze passage tot u? Moet je nog opgroeien, zoals de geadresseerden in de brief aan Hebreeën? Is het tijd voor u om verantwoordelijkheid te nemen in uw kerk? Om anderen aan te moedigen in plaats van altijd aan de ontvangende kant te staan?

Vraag het aan God

Vraag God of Hij je door de Heilige Geest wil openbaren wat voor soort onvolwassenheid er nog in je aanwezig is. Wees bereid om te veranderen en naar het niveau van een volwassene op te klimmen. Volwassenen zijn mensen die door constant gebruik van hun zintuigen zichzelf hebben geoefend om goed van kwaad te onderscheiden (Hebreeën 5:14). Het woord ‘geoefend’ houdt discipline in: de discipline om consequent in de wegen van de Heere te wandelen, waardoor u de wil van God kunt begrijpen.
Als je je op een goed manier laat corrigeren, is dat op zichzelf een teken van volwassenheid. Het is een stukje discipline die moet worden aangescherpt als je een nederig en standvastig christen wilt zijn. Oefen deze discipline! Wees een geoefend gelovige die ondersteuning kan bieden aan andere, minder volwassen gelovigen.

Lees: Hebreeën 5: 11-14

Hoe spreekt dit bijbelgedeelte tegen je? Deel hieronder uw mening!

Lees ook Hoe groei ik naar christelijke volwassenheid?

100% gratis Bijbelcursus
Volg een 100% gratis internetcursus over de Bijbel. In 15 korte lessen leer je Gods boodschap voor jou kennen vanuit zijn Woord.
Klik hier voor meer informatie

Biblword

Biblword is a ministry of GlobalRize. Marten Visser is the founding director of GlobalRize. Marten is a pastor from The Netherlands with long years of experience as a missionary in Thailand. We now have around 550 people from all over the world involved in GlobalRize’s ministry. Besides the English page, Biblword also exists in 25 other languages on Facebook.

Gratis bijbelcursus

Wil je meer weten over God of heb je vragen over het geloof? Volg dan onze gratis cursussen.

Gratis registreren
banner youversion NL